En person hjälper någon att sticka.
Foto: Linda Maria Thompson /Ikon

Flyktingar och asylsökande

Vi arbetar med människan i centrum för att alla ska ha en dräglig vardag. Genom olika sammankomster och mötesplatser vill vi stärka människor som kommit till vårt område.I våra församlingar finns ett stort antal asylsökande/flyktingar med olika språkbakgrund. 

Kyrkan ser vi som Guds folk på vandring här och nu och fram genom tiden.Som ett vandrande folk har vi rörelsen och riktningen gemensamt och Jesus Kristus går mitt ibland oss. Alla som vill gå med oss får göra det. Vi har en öppen generös attityd samtidigt som vi är tydliga med att gemenskap med Gud och tro på Jesus Kristus ger livet mening, glädje och frihet. Detta evangelium är ett arv för oss att förvalta och bära vidare till kommande generationer. 

Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland oss går

Sv.ps 298
En man och en kvinna sitter vid ett bord och samtalar över en kopp kaffe.

Diakonicentrum

Diakonicentrum är kyrkans mötesplats för gemenskap, kreativitet och stöd. Vi har extra fokus på äldre oavsett bakgrund. Diakonicentrum har fått nya lokaler i Borgholms församlingshem, mitt på torget, sen årsskiftet.