Foto: Mikaela Lindholm

Frågor om gravsättning och gravrätt

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravsättning och gravrätt på kyrkogårdarna i Norra Ölands pastorat.

KAN JAG BOKA EN GRAVPLATS I FÖRVÄG?
Nej. Det är inte möjligt att förboka en gravplats. Upplåtelse av gravrätt sker först när gravsättningen görs. Meddela dina anhöriga var du vill gravsättas och vilket kvarter och område på en kyrkogård, så kan detta framföras när det är dags att välja gravplats.

VILKA OLIKA GRAVSKICK FINNS?
Norra Ölands pastorat erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslund, askgravplats (Borgholm, Persnäs, Källa och Högsrum) och askgravlund på Runstens kyrkogård. För spridning av aska på annan plats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.  

KOSTAR DET NÅGOT ATT VARA GRAVRÄTTSINNEHAVARE?
Det kostar inget att bli gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare kan kostnader tillkomma. Om gravstenen är i dåligt skick och den behövs åtgärdas bekostas detta av gravrättsinnehavaren. När gravrätten går ut kan man förlänga den i 15 år mot en avgift (1000 kr 2021). Finns inte möjlighet att sköta graven själv går det att köpa gravskötsel av gravvårdsförvaltningen. Men det finns inget måste att a gravskötsel på en gravplats. Vi kan även hjälpa dig att så igen en rabatt med gräs så det blir en fin gräsgrav.

HUR LÄNGE GÄLLER GRAVRÄTTEN?
Gravrätten gäller i 25 år från den senaste gravsättningen. När gravrätten går ut skickas det ut en förfrågan om att förlänga gravrätten. Det går att förlänga med 15 år i taget mot en avgift (1000 kr). En förutsättning för att få förnya gravrätten är att gravplatsen är vårdad. Det kan finnas äldre gravar med annan upplåtelsetid. Kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor om en specifik gravplats.

HUR HITTAR JAG INFORMATION OM VAR PERSONER ÄR GRAVSATTA?
gravar.se kan du söka på de gravsattas namn. Om de är begravda på någon kyrkogård inom Norra Ölands pastorat kan du sedan med hjälp av en karta hitta graven.

Du kan också ringa till kansliet på 0485-153 00 så hjälper vi dig att hitta den grav du söker och det som är gravsatta.

FÅR JAG VÄLJA VAR EN ANHÖRIG SKA GRAVSÄTTAS?
Ja, om det finns ledig plats på den aktuella kyrkogården. Gravsättning kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats på den utvalda kyrkogården. Du kan vända dig till kyrkogårdsförvaltningen vid den kyrkogård du önskar för att höra om det finns möjlighet till gravsättning. I första hand bör den avlidnes önskemål om gravplats och gravskick tillgodoses.

KAN MAN FLYTTA EN GRAVSATT PERSON TILL EN ANNAN PLATS?
Nej, normalt sett inte. När en gravsättning har skett så råder gravfrid. Om särskilda skäl finns så kan fallet prövas. Anhöriga kontaktar i så fall kyrkoherden.

HUR GÖR JAG OM JAG VILL ÅTERLÄMNA EN GRAVPLATS?Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kansliet på telefon eller mejl (0485-153 00 eller norra.olands.pastorat@svenskakyrkan.se) så skickar de hem en blankett som gravrättsinnehavaren måste skriva under.

När en gravrätt återlämnas tas befintlig gravsten bort av kyrkogårdsförvaltningen, om inte gravrättsinnehavaren valt att ta hand om den själv inom tre månader eller stenen bedöms vara kulturhistoriskt värdefull då kommer den stå kvar och bevaras av Norra Ölands pastorat.

När det har gått 25 år sedan den senaste gravsättningen kan graven upplåtas igen till en ny innehavare. Vid nya gravsättningar tar man hänsyn till var tidigare gravsättningar är gjorda. Den eller de som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar.

JAG FUNDERAR PÅ ATT LÄMNA TILLBKA MIN GRAVRÄTT.
VAD KOMMER HÄNDA MED GRAVSTENEN? 

När en grav återlämnas gör vi en kontroll om graven kan anses vara kulturhistoriskt värdefull. Bedöms graven inte vara av kulturhistoriskt intresse så kommer gravstenen att tas bort efter en liten tid. Återlämnade gravstenar samlas ihop och  bli utfyllnads material eller återanvänds. Vissa stenar återanvänds i våra askgravplatser. Men du har alltid rätt att ta hand om stenen själv se förgående fråga. 

FÅR EN URNA MED ASKA FÖRVARAS HEMMA?
Nej. Enligt lag måste en urna gravsättas inom ett år efter kremationen. I väntan på gravsättning förvaras urnan hos kyrkogårdsförvaltningen.

FÅR JAG VETA VAR I MINNESLUNDEN ASKAN FRÅN
EN ANHÖRIG ÄR GRAVSATT?
Nej. Minneslunden är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. De anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättning har ägt rum. Snittblommor och ljus kan sättas upp på en utmärkt plats, men inga privata krukor och gosedjur får förekomma.

FÅR JAG VETA VAR I ASKGRAVLUNDEN ASKAN FRÅN
EN ANHÖRIG ÄR GRAVSATT?
Nej. I askgravlunden på Runstens kyrkogård får inte anhöriga medverka vid gravsättning. De anhöriga beställer och betalar för en namnskylt som sätts upp efter gravsättningen. Snittblommor och ljus kan sättas upp på en utmärkt plats. Ingen egen plantering, stenar eller privata krukor får förekomma.

UPPDATERAS MIN NYA ADRESS HOS KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN NÄR JAG ANMÄLT FLYTT TILL SKATTEVERKET?
Ja. Adressen hämtas automatiskt.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN?
I Borgholms kommun är det Norra Ölands pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten. Det betyder att Norra Ölands pastorat har ansvar för begravningsverksamheten inom vårt område, för alla som bor där oavsett vilken tro eller livsåskådning de har. Huvudmannens arbete finansieras genom begravningsavgiften som är en del av inkomstskatten. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige utom i Stockholm och Tranås, där det är kommunen som är huvudman. 

HUR MEDDELAR JAG EFTERLEVANDE OM JAG HAR SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL KRING MIN BEGRAVNING OCH GRAVSÄTTNING?
Om du har särskilda önskemål kring din begravning och gravsättning (till exempel musik, begravningslokal, kremation, gravskick) rekommenderar vi att du skriver ned dessa.

Du kan till exempel fylla i ett dokument hos en begravningsbyrå (dokumentet går ofta att fylla i på webben). Exempel på den här typen av dokument är Fonus Vita arkivet och Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Livsarkivet. Dokumentet är inte juridiskt bindande, men begravningsbyråer och Svenska kyrkan är eniga om att önskemål gällande begravning och gravsättning bör följas om möjligheterna finns.

Många begravningsbyråer förvarar denna typ av dokument för kundernas räkning, men det kan också vara bra att ha ett eget exemplar och berätta för anhöriga var det finns. Det är inte möjligt att förvara dokumentet hos Svenska kyrkan.

VILKA ALTERNATIV FINNS DET OM JAG VILL HA EN BORGERLIG BEGRAVNING?
Norra Ölands pastorat erbjuder folketshus i Borgholm och Löttorp bygdegård utan religiösa symboler som kan användas vid borgerlig begravning. Vid borgerliga begravningar väljer de anhöriga vem som ska leda begravningen. Det kan vara en anhörig, en person från begravningsbyrån eller någon annan.

KOSTAR DET NÅGOT MED BEGRAVNING OCH GRAVSÄTTNING?
Det beror på vilken typ av begravning och vilken typ av gravsättning. Många kostnader är redan betalda genom begravningsavgiften. Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster när de avlider, oavsett vilken religion eller tro de har. Begravningslokal, kremering och gravsättning är alltid kostnadsfri om den avlidne var folkbokförd i Sverige.

Kostnad för kista och/eller urna, kistdekoration/bårtäcke, vissa transporter, gravsten, namnskylt till askgravlund, annonsering och minnesstund är exempel på saker som inte ingår i begravningsavgiften utan bekostas av dödsbo eller anhöriga.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift) är därför separerade på skattsedeln.

JAG ÄR INTE SVENSK MEDBORGARE MEN ÄR FOLKBOKFÖRD I SVERIGE. HAR JAG ÄNDÅ RÄTT TILL DE KOSTNADSFRIA TJÄNSTERNA I SAMBAND MED BEGRAVNING?
Ja. Det är folkbokföringen och inte medborgarskapet som styr.

JAG ÄR INTE MEDLEM I SVENSKA KYRKAN. HAR JAG ÄNDÅ RÄTT TILL DE KOSTNADSFRIA TJÄNSTERNA I SAMBAND MED BEGRAVNING?
Ja. Det är folkbokföringen och inte medlemskap i Svenska kyrkan som styr.

JAG ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN, VAD INNEBÄR DET VID BEGRAVNING?Som medlem i Svenska kyrkan betalar du medlemsavgift. Den ger bland annat rätt till följande i samband med begravning:

- begravningsgudstjänst i kyrka eller St:Elavi kapell

- präst och musiker som är anställda inom Svenska kyrkan

- utbärning av kista från begravningslokal till gravplats om begravningsceremonin avslutas med gravsättning, under förutsättning att personal finns tillgänglig vid tidpunkt för begravningen.

VAD I SAMBAND MED BEGRAVNING KAN INNEBÄRA KOSTNADER, OAVSETT OM JAG ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN ELLER INTE?
Följande ingår varken i begravningsavgiften eller medlemsavgiften till Svenska kyrkan:

- kista och svepning

- urna

- transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet

- annonsering i dagstidning

- kistdekoration (bårtäcke eller blommor) Bårtäcke finns att hyra av Svenska kyrkan

- minnesstund

- tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning

- skötsel av gravplats

- skylt till askgravlund

- arvode till begravningsbyrå om sådan anlitats.

Askgravplatsen i Borgholm

Gravar och kyrkogårdar

Inom norra Ölands pastorat finns 16 kyrkogårdar

Sök gravplatser

Söker du en särskild gravplats? Det finns ett antal sökmotorer för att hitta svenska gravstenar som kan användas för att ta reda på var någon ligger begravd

Hjälp att sköta graven

Det kan vara besvärligt att sköta en gravplats själv. Vi erbjuder olika former av gravskötsel.