Norra Ölands pastorat

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöks- och postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon: +46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hjälp att sköta graven

Det kan vara besvärligt att sköta en gravplats själv. Vi erbjuder olika former av gravskötsel.

SKÖTSEL AV GRAVPLATS

Minneslund Köpings kyrkogård
Bild: Inga-lill Svensson

Skötsel av gravplats avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och omfattas av följande arbetsmoment:

  • Plantering av sommarblommor
  • Rengöring av planteringslåda, byte av jord och sugband 
  • Vattning
  • Putsning av gräskanter mot planteringslådan och i förekommande fall mot gravvårdar och
    stensocklar
  • Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av vinterdekorationer
  • Enklare justering av gravanordning vid behov

ETTÅRSAVTAL

Avtalet gäller för ett år (kalenderår) med automatisk förlängning ett år i taget under gravrättstiden. Skötselavgiften betalas in i förskott enligt den faktura som årligen skickas till gravrättsinnehavaren. I avtalet ingår montering av planteringslådan och plantering av sommarblommor vilket sker senast till midsommar med varierande blommor, 3-6 stycken, beroende på sort.

Tilläggstjänster

Ovanstående avtal om gravskötsel kan även kompletteras med vårplantering av penséer och utläggning av vinterkrans mot en tillkommande avgift.

 

FLERÅRSAVTAL

Gravskötselavtal kan tecknas på maximalt 10 år, dock ej längre tid än gravrättstidens utgång.

Flerårigt gravskötselavtal erbjuds med:

Planteringslåda 60 x 40 cm

Kostnaden för det fleråriga gravskötselavtalet beräknas utifrån skötselkostnaden för valt vårdalternativ multiplicerat med en årlig uppräkningsprocent för skötselkostnaden och det antal år som skötselåtagandet gäller.

Kontakta oss för mer information:

Britt-Marie Brosgård

Britt-Marie Brosgård

Norra Ölands pastorat

Församlingsexpedition och kansli, Kyrkogårdsförvaltning, Kyrkokamrer

Direkt: 0485-131 11

Fax: 0485-131 27

Malin Kessén

Malin Kessén

Norra Ölands pastorat

Församlingsexpedition och kansli, Kyrkogårdsförvaltning

Direkt: 0485-100 45

Växel: 0485-100 45

Roger Sunesson

Roger Sunesson

Norra Ölands pastorat

Kyrkvaktmästare södra distriktet, Arbetsledande kyrkvaktmästare södra distriktet

Direkt: 0485-153 14

Fax: 0485-103 10

Lennart  Sörman

Lennart Sörman

Norra Ölands pastorat

Arbetsledande kyrkvaktmästare norra distriktet, Kyrkvaktmästare norra distriktet

Direkt: 0485-264 84

Fax: 0485-208 03