Foto: Mikaela Lindholm

Hjälp att sköta graven

Det kan vara besvärligt att sköta en gravplats själv. Vi erbjuder olika former av gravskötsel.

SKÖTSEL AV GRAVPLATS

Evelina Larsson ska plantera ljung på Högsrum kyrkogård. Foto: Mikaela Lindholm

Skötsel av gravplats avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick och omfattas av följande arbetsmoment:

  • Plantering av sommarblommor
  • Rengöring av planteringslåda, byte av jord och sugband 
  • Vattning
  • Putsning av gräskanter mot planteringslådan och i förekommande fall mot gravvårdar och
    stensocklar
  • Borttagning av vissna blommor ur vaser samt borttagning av vinterdekorationer
  • Enklare justering av gravanordning vid behov

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med NORRA ÖLANDS PASTORAT

För att vi ska kunna administrera avtalsrelationen mellan oss behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter. Vid avtalsrelationens slut raderas de uppgifter vi har om dig.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Norra Ölands pastorat.

 

ETTÅRSAVTAL

Avtalet gäller för ett år (kalenderår) med automatisk 
förlängning ett år i taget under gravrättstiden. Skötselavgiften betalas i förskott enligt den faktura som årligen skickas till 
gravrättsinnehavaren. 

Grundskötsel                                  725 kr/år
inklusive sommarplantering

Tilläggstjänster
Ovanstående avtal om gravskötsel kan även kompletteras med andra tjänster mot en tillkommande avgift. 
Gravskötsel måste beställas senast 1 mars 2023.

Vårplantering av penséer i mitten av april          225 kr/ år
Utplantering av ljung, 3 st i början av okt           195  kr/ år
Utläggning av vinterkrans i slutet av okt             225 kr/ år

Skötselpaket (vår- och sommarplantering 
samt ljung och vinterkrans)                                   1300 kr/år 

FLERÅRSAVTAL

Fasttidsavtal gravskötsel kan tecknas på tre eller fem år. 
Kostnad för fasttidsavtal:

                                                   3 år                5 år

Grundskötsel                           2275 kr         4000 kr
ink plantering 
(sommarblommor)
Planteringslåda 60x40 cm

Tilläggstjänster
Vårplantering penséer               700 kr           1200 kr
Ljung, 3 st                                   600 kr          1050 kr
Vinterkrans                                  700 kr          1200 kr


Skötselpaket                              4075 kr         7100 kr
(vår- och sommarplantering 
samt ljung och vinterkrans)  

Försäljning av planteringslådor

För den som inte själv hinner gå till kyrkogården och vattna så ofta finns en praktisk lösning i form av en planteringslåda för växterna med en vattentank under

Övriga tjänster

Kan du inte gå till graven själv eller behöver du hjälp med någon tjänst är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss för mer information:

    Ladda ner folder med aktuella prisuppgifter