Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körer och musik

Att sjunga är både roligt och hälsosamt. Glädje åt både utövare och åhörare! Vi har många olika körer som erbjuder körsång för nästan alla behov och alla åldrar. Kom och var med i någon av våra körer och i vår gemenskap!

körledare dirigerar kyrkokör

Nordölands kyrkokör

Roligt och hälsosamt att sjunga - utvecklande i många avseenden - bra social gemenskap - för alla grupper av människor - för vuxna i alla åldrar.

NY KÖR I KÖPINGSVIK!

Under hösten 2021 startar en ny kör i Köpingsvik. Vi vänder oss till alla som vill sjunga och du är välkommen oavsett om du har körvana eller inte.

Närbild på en kör med glada sångare. Några sträcker armarna mot skyn.

Gospelkören

En kör för alla som gillar att sjunga. ​Gospel betyder glädje!

Borgholms kyrkokör

Roligt och hälsosamt att sjunga - utvecklande i många avseenden - bra social gemenskap - för alla grupper av människor - för vuxna i alla åldrar.

En rad människor står och sjunger från sånghäften.

Gärdslösa-Långlöt-Runstens kyrkokör

Vi är just nu en damkör men herrar är såklart välkomna. Vi sjunger på mässor och gudstjänster.

Räpplinge-Högsrums kyrkokör

Vi är en fyrstämmig blandad kör som sjunger vid mässor och musikgudstjänster. Vi gör också konserter och andra arrangemang.

Barn och unga:

Närbild på medlemmar i en barnkör som sjunger i en kyrka.

Ceciliakören

Kören riktar sig till dig som är mellan 9-12 år. Vi övar en gång i veckan i Högby kyrka och ibland är vi med på gudstjänster.

Handdockan Bibbi, barnledaren Julia och kantor Helen som spelar dragspel pratar med ett litet barn utomhus en sommardag

Barn och unga

Vi har öppna grupper för små barn med vuxet sällskap och grupper för lite större barn, varav några med inriktning på skapande eller musik/sång. Alla grupper utom Kyrkis kräver anmälan. Du hittar anmälan under respektive grupp.

Så här BEHANDLAR vi personuppgifter vid deltagande i en barnkör

För att vi ska kunna administrera våra körmedlemmar och aktiviteter behöver vi lagra personuppgifter om dig och ditt barn, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan hunnit utföras.

Vi kommer att behandla era personuppgifter genom att lagra dem samt ta kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar kören.

Foton som tas i kören publiceras på vår webbplats endast med samtycke från den individ som är med på respektive foto. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill du få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.

Vi har en så fin gemenskap i vår kör. Vi samåker och turas om att ta med fikat till varje gång.

Birgit