Begravningsgudstjänst
Foto: Alex & Martin/ IKON

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

MINNESSTUNDEN ÄR ETT TILLFÄLLE ATT MINNAS TILLSAMMANS

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Det ger tillfälle att  prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

 GRAVSÄTTNING PÅ OLIKA SÄTT

Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Själaringning och tacksägelse

Riter i sorg och saknad under Coronatid

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

"Kyrkan kan stötta dig som sörjer" är inte publicerad

Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Livet efter döden

Vad står det i Bibeln om döden och livet därefter? Prästen Charlotte Frycklund har samlat några av de bibeltexter som förklarar hoppet, uppståndelse och evigt liv.

Musik vid livets vändpunkter

Vi vill att varje gudstjänst skall vara ett unikt tillfälle. Därför värnar vi om den levande musiken framförd av våra duktiga kyrkomusiker. Men ibland vill man kanske spela upp en särskild låt med en bestämd artist och då erbjuder Svenska kyrkan tjänsten "Musikbanken".

Högby kyrkogård

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på norra Öland. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Skriften: Om begravning

Om begravning

förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Nu finns skriften Om begravning som pdf

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. Fråga efter ett exemplar hos din lokala församling eller beställ ett enstaka exemplar genom att skicka ett mejl till arbetsgivare@svenskakyrkan.se 

En av många kontaktvägar

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Svenska kyrkan, antingen via expeditionen på telefon 0485-153 00, direkttelefonnummer eller via e-post.