Askgravplatsen i Borgholm
Foto: Anna Fendin Ahlström

Gravar och kyrkogårdar

Inom norra Ölands pastorat finns 16 kyrkogårdar

Askgravplatsen på Högsrums kyrkogård

Välja gravplats

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Hjälp att sköta graven

Det kan vara besvärligt att sköta en gravplats själv. Vi erbjuder olika former av gravskötsel.

Frågor om gravsättning och gravrätt

Här hittar du vanliga frågor och svar om gravsättning och gravrätt på kyrkogårdarna i Norra Ölands pastorat.

Två urnor med handmålade tulpaner står bland ormbunksblad på ett bord i kyrkan. En präst står bakom.

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud. Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Högby kyrkogård

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på norra Öland. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

Klicka på bilden (nytt fönster öppnas)

Har gravstenen stagats upp med band och pålar?

Kyrkogårdsförvaltningen genomför besiktning av gravstenars stabilitet som ett led i säkerhetsarbetet på våra kyrkogårdar med start 2015.

För att gravstenen inte ska kunna välta har den stagats upp med påle och band eller lagts ner vid gravplatsen i väntan på åtgärd.

Foto: Kalmar läns museum

Enligt 7 kap 30 § begravningslagen har gravrättsinnehavaren ansvar för gravplatsen och att gravanordningen inte utgör något hot mot arbetsmiljön eller besökares säkerhet.

Ni ombeds därför, inom 1 år, att ordna så att gravstenen får en säker montering.

Kyrkogårdsförvaltningen har dessvärre ingen möjlighet att hjälpa er med arbetet utan föreslår att ni vänder er till ett stenhuggeriföretag.

I närområdet finns exempelvis:

ENTREMA 070-555 59 08
Emmaboda Granit 0471-488 80
Nilssons Stenhuggeri 0456-155 55
Ölands stenteknik 073 - 984 09 12
Eaststone (Västervik) 08 - 648 3755

Vänligen meddela kyrkogårdsförvaltningen när detta har gjorts. Efter åtgärd provtrycks gravstenen på nytt.

Kontakta oss

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med NORRA ÖLANDS PASTORAT

För att vi ska kunna administrera avtalsrelationen mellan oss behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter. Vid avtalsrelationens slut raderas de uppgifter vi har om dig.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Norra Ölands pastorat.