Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet. För två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans är oftast äktenskapet ett naturligt steg.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

1 Kor 13:4–7, 13
Brudpar i kyrka tillsammans med präst

Boka vigsel på webben

Om du vill boka vigsel kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa eller mejla vår församlingsexpedition.

Prästkrage

Ny personnamnlag

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag (2016:1013) om personnamn. Den nya lagen avser att modernisera och förenkla möjligheterna att välja och byta namn.

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid vigsel i norra ölands pastorat

Genom att boka vigsel i Norra Ölands pastorat samtycker ni till att vi registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera vigseln. Samtycket kan tas tillbaka när som helst innan vigseln, och då raderas uppgifterna igen.

Vissa uppgifter om vigselceremonin kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok. 
Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket. 


Rättigheter

Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas. Vill ni få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.