Checklista inför dopet

När man ska göra något utöver det vanliga så är det många saker att tänka på. Den här checklistan kan vara en hjälp för er att förbereda dopet

Allt på checklistan måste man inte göra. Varken dopklänning eller faddrar är ett krav för att det ska bli dop. Använd punkterna i checklistan som passar er. I kyrkan är ett dop alltid en stor glädje och fest. Det kan göras mycket enkelt och med få förberedelser.

Dopbarn

Dop

Dopet är början på något nytt. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt och tradition och är ett sätt att säga tack för livet. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Boka dop på webben

Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa eller mejla vår församlingsexpedition.