Konfirmandgrupp som hoppar vid en stenmur
Foto: Mikaela Lindholm

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Vi ger dig möjligheten att gratis få egna erfarenheter och lära dig av andra vad kristen tro är. Konfirmationstiden är oftast när man går i åttonde klass. Du får möjlighet att möta människor med akademisk kunskap, människor som fått sina liv förvandlade, människor som funnit en frihet de är villiga att dö för, och samtidigt får du lära dig om traditioner som präglar våra liv och värderingar idag. Du kommer att se mer av vem du verkligen är, mogna och utvecklas. Det handlar om kristen tro. Det handlar om tro som är visshet. Det handlar om att lära känna sanningen, och inte fastna i fördomar om dig själv eller andra.