Foto: IKON

Boka dop eller vigsel

Vill du döpa dig eller ditt barn på Öland? Eller kanske vigas i någon av de fina kyrkorna? Här hittar du kontaktuppgifter till oss. Du kan också boka direkt på webben.

Dopbarn

Dop

Dopet är början på något nytt. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt och tradition och är ett sätt att säga tack för livet. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet. För två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans är oftast äktenskapet ett naturligt steg.

Källa gamla kyrka

Källa gamla kyrka

Funderar ni på att gifta er i Källa gamla kyrka ("Källa ödekyrka")? Kyrkan ägs av Statens fastighetsverk och kan hyras genom Borgholms slott. Bokning sker via Jan-Åke Johansson telefon 0485-880 72 eller jan-ake.johansson@borgholm.se Behöver ni en präst som förrättar vigseln kontakta församlingsexpeditionen i Högby på telefon 0485-200 08 eller hogby.forsamling@svenskakyrkan.se . En vigsel i Källa gamla kyrka betraktas som en "utomhusvigsel" dvs det ingår inte kantor (musiker) och vaktmästare utan detta får man ordna själv om man vill ha det.

Så här behandlar vi personuppgifter vid barndop i norra ölands pastorat

Genom att boka dop hos oss samtycker du till att vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Vi sprarar dessa uppgifter i våra system under det första året efter dopet eftersom ni kommer att bli inbjudna till en dopdag. När ditt barn fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska Kyrkan.

Vissa uppgifter om dopet kommer även att sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål. Med samtycke kan barnets namn samt datumet för dopet även göras tillgängligt i kyrkan under ett år på dopträd.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet. Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats.


Era rättigheter

Alla individer vars personuppgifter vi behandlar har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av sina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill man få ut sina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter vid vigsel i norra ölands pastorat

Genom att boka vigsel i Norra Ölands pastorat samtycker ni till att vi registrerar de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera vigseln. Samtycket kan tas tillbaka när som helst innan vigseln, och då raderas uppgifterna igen.

Vissa uppgifter om vigselceremonin kommer, för historiska ändamål, att sparas för alltid i en så kallad ministerialbok. 
Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket. 


Rättigheter

Ni har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av era personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att identiteten kan bevisas. Vill ni få ut era personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Ni har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om er. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan ni begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om ni anser att vår behandling av era personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har ni en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.