En kyrkvaktmästare (kvinna)planterar på en kyrkogård
Foto: Mikaela Lindholm

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren städar och förbereder kyrkan inför gudstjänster och andra aktiviteter. Hen ansvarar även för ljud och ljus och kyrkans inventarier. De sköter om fastigheterna och tar även hand om trädgård och gravar på kyrkogården.

Norra distriktet

består av kyrkor och kyrkogårdar i: 

 • Köping
 • Egby
 • Bredsättra
 • Föra
 • Alböke
 • Löt
 • Persnäs
 • Källa
 • Högby
 • Böda

södra distriktet

består av kyrkor och kyrkogårdar i:

 • Borgholm
 • Räpplinge
 • Högsrum inkl Rälla minneslund
 • Gärdslösa
 • Långlöt
 • Runsten
Askgravplatsen i Borgholm

Gravar och kyrkogårdar

Inom norra Ölands pastorat finns 16 kyrkogårdar

Kyrkor

Den här sidan är under uppbyggnad