Lediga tjänster

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. Välkommen med din ansökan!

Foto på en väg och havet på Öland inlagd i en flygel med ett par spelande händer i förgrunden.

Kantorstjänst ledig

Välkommen till Sveriges mest solsäkra plats!  Öland är den plats många människor drömmer om under mörka vintermånader. Här finns några av Sveriges bästa stränder, fullt av spännande historia och ett stort kulturutbud. Tänk att få bo och verka på denna fantastiska ö!

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst hos oss

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Norra Ölands pastorat registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera visat intresse för arbete inom Norra Ölands pastorat. Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tillsvidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Norra Ölands pastorat.