Meny

Präster

Prästen arbetar oftast i en församling med att planera och leda kyrkliga handlingar som till exempel gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. I prästens arbetsuppgifter ingår också att ge vägledning, själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar. Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Behöver du någon att prata med?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Du kan kontakta någon av våra präster för samtal och det som sägs stannar mellan er.

Du kan även kontakta "jouhavande präst" genom telefonsamtal, mail eller chatt.

Anna Lundin Leander

Norra Ölands pastorat

Präst, Kyrkoherde

Tina Lönneborg

Norra Ölands pastorat

Arbetsledande komminister, Präst

Owe Sigonsson

Norra Ölands pastorat

Präst

Peter Wingren

Norra Ölands pastorat

Präst

Lars Graaf

Norra Ölands pastorat

Präst

Johan Engvall

Norra Ölands pastorat

Präst - komminister, Arbetsledande Präst

Mer om Johan Engvall

Sommarvikarie

Cristina Andersson

Norra Ölands pastorat

Sommarvikarie, komminister - präst

Mer om Cristina Andersson

Sommarvikarie