Norra Ölands pastorat

Prata med oss

Till innehållet

Präster

Prästen arbetar oftast i en församling med att planera och leda kyrkliga handlingar som till exempel gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. I prästens arbetsuppgifter ingår också att ge vägledning, själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar. Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.


Behöver du någon att prata med?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Du kan kontakta någon av våra präster för samtal och det som sägs stannar mellan er.

Du kan även kontakta "jouhavande präst" genom telefonsamtal, mail eller chatt.

Anna  Lundin Leander

Anna Lundin Leander

Norra Ölands pastorat

Kyrkoherde

Direkt: 0485-131 75

Växel: 0485-131 11

Fax: 0485-131 27

Tina Lönneborg

Norra Ölands pastorat

Präst - komminister, Arbetsledande komminister

Direkt: 0485-15307

Växel: 0485-10045

Mer om Tina Lönneborg…

arbetsledare i södra distriktet (Borgholms, Räpplinge-Högsrums, Gärdslösa-Långlöt-Runstens församlingar)

Eva Solid

Eva Solid

Norra Ölands pastorat

Konfirmandansvarig, Präst - komminister, Arbetsledande komminister

Direkt: 0485-125 44

Växel: 0485-200 08

Fax: 0485-208 03

Mer om Eva Solid…

arbetsledare i norra distriktet (Nordölands, Föra-Alböke-Löts, Köpingsviks församlingar)

Magnus  Johansson

Magnus Johansson

Norra Ölands pastorat

Präst - komminister, Asyl- och flyktingfrågor

Direkt: 048577099

Växel: 048520008

Johanna Hafstad

Johanna Hafstad

Norra Ölands pastorat

Konfirmandansvarig, Präst - komminister

Cristina Andersson

Norra Ölands pastorat

Präst - komminister

Brita Wangenheim

Norra Ölands pastorat

Pastorsadjunkt