präst
Foto: Magnus Aronsson

Präster

Prästen arbetar oftast i en församling med att planera och leda kyrkliga handlingar som till exempel gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. I prästens arbetsuppgifter ingår också att ge vägledning, själavård och undervisning i det kristna budskapet åt församlingens medlemmar. Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Behöver du någon att prata med?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Du kan kontakta någon av våra präster för samtal och det som sägs stannar mellan er.

Du kan även kontakta "jouhavande präst" genom telefonsamtal, mail eller chatt.

Johan  Engvall

Johan Engvall

Norra Ölands pastorat

Arbetsledande komminister, Konfirmandansvarig, Präst

Lars Graaf

Lars Graaf

Norra Ölands pastorat

Präst, Konfirmandansvarig, Diakonicentrum

Peter Wingren

Norra Ölands pastorat

Präst, Vikarierande präst

Lena Fogelberg

Lena Fogelberg

Norra Ölands pastorat

Vikarierande präst, Komminister

Cristina Andersson

Norra Ölands pastorat

Sommarvikarie, komminister - präst