Askgravplatsen på Högsrums kyrkogård
Foto: Inga-lill Svensson

Välja gravplats

Alla har rätt till en gravplats. Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Att välja gravplats 

När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns många olika möjligheter på de skilda begravningsplatserna. 

Visning av gravplatser 

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år.

Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkommna att kontakta oss för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Kontakta oss:

Mikaela Lindholm

Norra Ölands pastorat

Administratör - gravärenden, Administratör, Kyrkogårdsförvaltning

Vaktmästare:

Lennart Sörman

Norra Ölands pastorat

Kyrkvaktmästare norra distriktet, Arbetsledande kyrkvaktmästare norra distriktet

Mer om Lennart Sörman

Nordölands församling, Föra-Alböke-Löts församling, Köpingsviks församling

Roger Sunesson

Norra Ölands pastorat

Kyrkvaktmästare södra distriktet, Arbetsledande kyrkvaktmästare södra distriktet

Mer om Roger Sunesson

Borgholms församling, Räpplinge-Högsrums församling, Gärdslösa-Långlöt-Runstens församling