Dopbarn
Foto: IKON

Dop

Dopet är början på något nytt. Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra och med Gud. Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt och tradition och är ett sätt att säga tack för livet. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

...och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matteus 28:20

Öppettider:

Mån-ons samt fredag 9-12, 13-15
Torsdagar stängt

 

Så här behandlar vi personuppgifter vid vuxendop i norra ölands pastorat

Genom att boka dop samtycker du till att vi behandlar ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Uppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska Kyrkan.

Vissa uppgifter om dopet kommer även att sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.
Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats.


Era rättigheter

Alla individer vars personuppgifter vi behandlar har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av sina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill man få ut sina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.

Så här behandlar vi personuppgifter vid barndop i norra ölands pastorat

Genom att boka dop hos oss samtycker du till att vi behandlar ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Vi sprarar dessa uppgifter i våra system under det första året efter dopet eftersom ni kommer att bli inbjudna till en dopdag. När ditt barn fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska Kyrkan.

Vissa uppgifter om dopet kommer även att sparas i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för alltid för historiska ändamål. Med samtycke kan barnets namn samt datumet för dopet även göras tillgängligt i kyrkan under ett år på dopträd.

Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet. Information om hur vi behandlar personuppgifter om våra medlemmar finns på vår webbplats.


Era rättigheter

Alla individer vars personuppgifter vi behandlar har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av sina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas. Vill man få ut sina personuppgifter i Excel-format går det också bra.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.