Arbete vid dator
Foto: Madelen Zander

Administrativ personal/ pastoratets kansli

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, gravrätt och gravskötsel, ekonomi eller personalfrågor

Malin Kessén

Norra Ölands pastorat

Controller, Administratör

Mikaela Lindholm

Norra Ölands pastorat

Administratör - gravärenden, Administratör, Kyrkogårdsförvaltning

Anna Fendin Ahlström

Norra Ölands pastorat

Kontaktperson-IT, Kommunikatör, Församlingsexpedition och kansli