Arbete vid dator
Foto: Madelen Zander

Administrativ personal/ pastoratets kansli

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, gravrätt och gravskötsel, ekonomi eller personalfrågor

Församlingsexpeditionen/ kansliet
Telefontider:
Måndag-onsdag 9-12 
Fredag 9-12

Askgravplatsen i Borgholm

Gravar och kyrkogårdar

Inom norra Ölands pastorat finns 16 kyrkogårdar