Foto: Mikaela Lindholm

Norra Ölands pastorat

Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet. Få hjälp, engagera dig eller delta i en aktivitet. Du är välkommen oavsett vem du är.

Ett blått hjärta och ett vitt kors med texten "Älska din nästa. Fast på avstånd"

Älska din nästa. Fast på avstånd

Här uppdaterar vi löpande om det ansvar pastoratet tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. De skärpta allmänna råden i länet kommer att tillämpas mycket strikt i vårt pastorat, av omsorg både om våra året-runt-boende och våra tillresta vänner. Vi inbjuder dig att delta i gudstjänst och verksamhet men på ett annat sätt än förut.

Ibland är livet besvärligt

Behöver du någon att prata med? Du är alltid välkommen att kontakta diakon eller präst för personliga samtal.

Församlingsexpeditionen har sommaröppet: