Gärdslösa kyrka med vårblommor
Foto: Evelina Larsson

Norra Ölands pastorat

Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet. Få hjälp, engagera dig eller delta i en aktivitet. Du är välkommen oavsett vem du är.

Ett blått hjärta och ett vitt kors med texten "Älska din nästa. Fast på avstånd"

Älska din nästa. Fast på avstånd

Här uppdaterar vi löpande om det ansvar pastoratet tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. De skärpta allmänna råden i länet kommer att tillämpas mycket strikt i vårt pastorat, av omsorg både om våra året-runt-boende och våra tillresta vänner. Vi inbjuder dig att delta i gudstjänst och verksamhet men på ett annat sätt än förut.

En pojke tänder ett ljus i en ljusbärare i en kyrka

Alla kyrkor är öppna varje fredag

Från den 18 januari och framåt är alla kyrkor öppna på fredagar kl 9-15 för dig som vill gå in och tända ett ljus, sitta en stund i stillhet och kanske be en bön. Vissa dagar i veckan finns personal på plats i kyrkorna om du vill prata med någon. Tänk på att inte vara fler än 8 personer samtidigt i kyrkan och håll avstånd. Här hittar du aktuella dagar och tider.

Här finns en kort beskrivning av hur du hittar till våra digitala gudstjänster, andakter och mycket annat om du är osäker på hur du ska göra för att hitta rätt på Youtube och Facebook.

Hur du hittar till våra digitala sändningar

Här finns en kort beskrivning av hur du hittar till våra digitala gudstjänster, andakter och mycket annat om du är osäker på hur du ska göra för att hitta rätt på Youtube och Facebook.

Behöver du någon att prata med? Du är alltid välkommen att kontakta diakon eller präst för personliga samtal.

Ibland är livet besvärligt

Behöver du någon att prata med? Du är alltid välkommen att kontakta diakon eller präst för personliga samtal.