Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Svenska kyrkan, antingen via expeditionen på telefon 0485-153 00, direkttelefonnummer eller via e-post.

präst

Präster

Mötet med människor är en viktig del av prästyrket. I arbetet som präst möter man människor i alla åldrar, i glädje och sorg och i många olika skeden och situationer i livet.

Diakon och diakoniassistent

Diakonen har ett särskilt uppdrag av kyrkan att stödja människor i utsatta livssituationer och att värna om människovärde och medmänsklighet.

orgelspelande händer

Kyrkomusiker

Som kyrkomusiker arbetar du med att leda musiken i kyrkan vid olika slags gudstjänster, konserter, dop, bröllop och begravning.

Arbete vid dator

Administrativ personal/ pastoratets kansli

Vänd dig till oss om du har frågor om administration, kommunikation, gravrätt och gravskötsel, ekonomi eller personalfrågor

Handdockan Bibbi, barnledaren Julia och kantor Helen som spelar dragspel pratar med ett litet barn utomhus en sommardag

Barn och ungdomsledare

Har du frågor om våra grupper för barn och unga? Eller konfirmationsläsningen i pastoratet? Kontakta våra barnledare.

Kanelbullar

Församlingsvärdar

Församlingsvärdens huvudsakliga arbetsuppgifter är livsmedelshantering såsom bakning och beredning av förtäring i samband med gudstjänster och samlingar, samt att ansvara för inköp till våra församlingshem. Oftast sköter även församlingsvärden städningen i lokalen.

En kyrkvaktmästare (kvinna)planterar på en kyrkogård

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren städar och förbereder kyrkan inför gudstjänster och andra aktiviteter. Hen ansvarar även för ljud och ljus och kyrkans inventarier. De sköter om fastigheterna och tar även hand om trädgård och gravar på kyrkogården.

Johan Barkevall predikar i den gamla predikstolen i Högby kyrka framför en telefonkamera

Veniater

Veniat kallas en person som av kyrkoherde eller biskop fått venia (fullständig benämning venia concionandi), ett specialtillstånd som ger icke-prästvigda rätt att predika vid gudstjänst i Svenska kyrkan

Övrig personal

Tolk, församlingsassistent med flera

Nytt telefonnummer till pastoratet

Det betyder att om du ska ringa församlingsexpeditionerna ringer du det nya numret. Öppettiderna är måndag-onsdag 9-12 samt fredag 9-12

Pastoratets kansli

här kan du få information om norra Ölands pastorat, gravrättsärenden, kontaktinformation mm.

Adress: Ö Kyrkogatan 9
387 31 BORGHOLM
Telefon: 0485-153 00
 norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se

Öppettider:
Måndag-Onsdag 9-14 lunchstängt 12-13
Fredag 9-12

 

KONTAKTA OSS!