Älvsby kyrka i sommartidens grönska
Foto: Sara Bohlin

Älvsby församling

Här kan du läsa om vår församlingsverksamhet, hitta kontaktuppgifter och information om kommande aktiviteter.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.