Älvsby församling

Prata med oss

Kontakt

Älvsby församling Besöksadress: Tingshusgatan 1, 94233 ÄLVSBYN Telefon: +46(929)14900 E-post till Älvsby församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Älvsby församling

Här kan du läsa om vår församlingsverksamhet, hitta kontaktuppgifter och information om kommande aktiviteter. Vi hoppas att du kommer att trivas.

Aktuellt från Älvsby församling

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Gravarna smyckas med blommor, och ljusen brinner i skymning och mörker mellan alla helgons dag och alla själars dag.

Allhelgona - en helg för eftertanke

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Gravarna smyckas med blommor, och ljusen brinner i skymning och mörker mellan alla helgons dag och alla själars dag.

Hösten närmar sig och med den startar vi upp våra olika gruppverksamheter.

Vad händer i höst?

Hösten närmar sig och med den startar vi upp våra olika gruppverksamheter.

Älvsby församling erbjuder regelbunden musik i kyrkan med både inbjudna och lokala förmågor.

Höstens musikprogram

Älvsby församling erbjuder regelbunden musik i kyrkan med både inbjudna och lokala förmågor.

Nu är vi i full gång med höstens aktiviteter. Välkommen in till oss!

Aktiviteter i Vidsels kyrka

Nu är vi i full gång med höstens aktiviteter. Välkommen in till oss!

Hos oss kan du boka dop, vigsel och begravning. Vi hjälper dig också med telegram och kyrkogårdsärenden.

Församlingsexpedition, bokning och kontakt

Hos oss kan du boka dop, vigsel och begravning. Vi hjälper dig också med telegram och kyrkogårdsärenden.

Lämna din söndagskollekt eller gåva via mobiltelefonen. Systemet heter Swish och betalningar har aldrig varit snabbare eller enklare inne på församlingens konto.

Swisha kollekt

Lämna din söndagskollekt eller gåva via mobiltelefonen. Systemet heter Swish och betalningar har aldrig varit snabbare eller enklare inne på församlingens konto.

Vill du vara med och göra skillnad? I Älvsby församling finns möjlighet för dig att som volontär bistå församlingens olika åtaganden. Genom att ge av din tid och finnas med i någon av våra verksamheter kan du göra gott för andra.

Vill du hjälpa till?

Vill du vara med och göra skillnad? I Älvsby församling finns möjlighet för dig att som volontär bistå församlingens olika åtaganden. Genom att ge av din tid och finnas med i någon av våra verksamheter kan du göra gott för andra.

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

Tema

Förlåtelse utan gräns

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 64, vers 6 - 9

Vi har alla blivit som något orent, en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet. Vi vissnar alla som löv, och likt vinden sveper våra synder bort oss. Ingen åkallar ditt namn, ingen vaknar upp och håller sig till dig. Du har dolt ditt ansikte för oss och utlämnat oss åt våra synder. Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand. Låt inte din vrede rasa, Herre, minns inte för evigt våra synder. Se på oss, vi är alla ditt folk.

Epistel

Till de kristna i Efesos kapitel 4, vers 29 - 32

Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 18, vers 21 - 35

Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 78, vers 35 - 39

De mindes att Gud var deras klippa, att Gud den Högste var deras befriare. Men deras ord var hyckleri, vad de sade till honom var lögn. De höll inte fast vid honom, de var inte trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig, han förlåter synder och vill ingens fördärv. Han håller ofta sin vrede tillbaka, låter inte all sin harm bryta fram. Han tänkte på att de bara var människor, en vind som far förbi och är borta.