Kyrkoråd

Aktuell mandatperiod 2018-2021

Kyrkorådets medlemmar, liksom ordförande och vice ordförande, utses av kyrkofullmäktige. Rådet är församlingens styrelse och har en övergripande ansvar för pastoratets löpande verksamhet.

Förutom de förtroendevalda har kyrkoherden, i egenskap av verksamhetsledare, en given plats i kyrkorådet.

Här nedan hittar du kyrkorådets protokoll.