Samtal

Livet växlar. Det kan vara fyllt av glädje men också svårigheter. Oavsett vilket kan det vara bra att få prata med någon.

I förtroende kan du samtala med någon av oss. Samtal kan ske i både grupp och enskilt. Vi har tystnadsplikt, med reservation för när barn far illa. Då gäller inte tystnadsplikten.