Socialt arbete / Diakoni

Kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Diakoni betyder "att tjäna" och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Förhållningssättet i mötet bygger på respekt, ömsesidighet och tilltro till människans förmåga att växa och resa sig.

Samtal


Livet växlar. Det kan vara fyllt av glädje men också svårigheter. När livet går sönder, när sjukdom, död, separation eller svek drabbar, när livet känns meningslöst och tomt eller när ensamheten blir plågsam, då är det viktigt att tala med någon.

Vi lyssnar

Vi har tystnadsplikt, med reservation för när barn far illa. Då gäller inte tystnadsplikten. Vi diakoner och diakoniassistenter finns till för alla.  

Tveka inte att höra av dig till oss!

 

Inom diakonin i församlingen finns vi till för dig genom

- Enskilda samtal

- Krissamtal

- Anhörigstöd

- Samtalscirklar

- Hembesök

- Förbön

- Stöd vid livets slut

- Stöd i kontakter med myndigheter etc.

- Mötesplatser

- Sinnesrogudstjänster

 

Hembesök

Hembesök görs i diakonins tecken. Vill du ha ett besök av någon från kyrkan för samtal och samvaro är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Mötesplatser

Diakonin ordnar mötesplatser för människor i olika livssituationer. Det finns bland annat mångkulturell mötesplats, öppen kyrka, onsdagscafé med innehåll, sångstunder på äldreboenden och sorgegrupp.

Sångstunder på äldreboenden

Vi följer myndigheternas rekommendationer.

Internationellt arbete

Välkommen till Älvsby församlings internationella arbete! Här kan du läsa mer om var vi behöver ditt stöd, om olika sätt att ge, och vilka frågor vi med ditt stöd vill driva.

Samtal

Livet växlar. Det kan vara fyllt av glädje men också svårigheter. Oavsett vilket kan det vara bra att få prata med någon.

DIAKONIEXPEDITION

Varje torsdag mellan klockan 10.00-11.30 finns diakon tillgänglig i Församlingsgården.

Ring oss när du vill prata med någon