Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan ansvarar (med några undantag) för begravningsverksamheten i Sverige.

I uppgiften ingår bland annat att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni, oavsett om det handlar om en kyrklig begravningsgudstjänst, borgerlig begravning eller begravning i annan ordning. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla som är folkbokförda i Sverige betalar.

Kyrkogårdsförvaltningen utför det praktiska arbetet inom begravnings-verksamheten, samt handlägger alla ärenden inom denna verksamhet och ger allmänheten service i begravningsfrågor.  

För närvarande består förvaltningen i Älvsby församling av två helårsanställda. Under sommarhalvåret förstärks personalen av ett antal säsongs- och ferieanställda vars huvuduppgift är att sköta den service som allmänheten erbjuds i form av gravskötsel mm.

Förutom begravningsverksamhet består arbetsuppgifterna av park- och trädgårdsskötsel, snöröjning samt en viss fastighetsskötsel. Det mesta av maskin- och redskapsunderhållet utförs också i egen regi.  

Vi håller till i byggnaderna nere vid Nya kyrkogården och finns på plats mellan 07.00 – 16.00 vardagar.

Ansvarig för begravningsverksamheten

Per-Erik Sundkvist

Per-Erik Sundkvist

Älvsby församling

Arbetsledare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare