Foto: Sara Bohlin

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan ansvarar (med några undantag) för begravningsverksamheten i Sverige.

I uppgiften ingår bland annat att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni, oavsett om det handlar om en kyrklig begravningsgudstjänst, borgerlig begravning eller begravning i annan ordning. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla som är folkbokförda i Sverige betalar.

Kyrkogårdsförvaltningen utför det praktiska arbetet inom begravnings-verksamheten, samt handlägger alla ärenden inom denna verksamhet och ger allmänheten service i begravningsfrågor.  

För närvarande består förvaltningen i Älvsby församling av två helårsanställda. Under sommarhalvåret förstärks personalen av ett antal säsongs- och ferieanställda vars huvuduppgift är att sköta den service som allmänheten erbjuds i form av gravskötsel mm.

Förutom begravningsverksamhet består arbetsuppgifterna av park- och trädgårdsskötsel, snöröjning samt en viss fastighetsskötsel. Det mesta av maskin- och redskapsunderhållet utförs också i egen regi.  

Vi håller till i byggnaderna nere vid Nya kyrkogården och finns på plats mellan 07.00 – 16.00 vardagar.

Vår på kyrkogårdarna

Gravägare, nu är det dags att plocka bort vinterdekorationer och lyktor från kyrkogårdarna.