Konfirmation 22/23

Livet, skratt, allvar, läger, kompisar och Gud. Så kan vi sammanfatta konfan i Älvsby församling läsåret 22/23!

Inskrivning och föräldrainfo

Torsdag 27/10 kl 18:00 i församlingsgården, Älvsbyn.

Förälder eller vårdnadshavare måste närvara.              

Årets konfirmationsläsning startar onsdag 9/11. Därefter onsdagar udda veckor direkt efter skolan (15:30-17:30), med uppehåll för lov.

Onsdagar möts ledare och konfirmander i församlingsgården, det röda huset bredvid kyrkan.                               

 

Inplanerade läger:      12-13/11 2022, övernattning i Vidsels kyrka.

                                     17-22/5 2023, lägerresa till Uppsala.

 

Konfirmation:               Söndag 28/5 2023 kl 11:00 i Älvsby kyrka.

 

Anmälan och frågor:   Senast 21/10 till samuel.hellgren@svenskakyrkan.se

Vad är konfirmation?

Konfirmation betyder ”att bekräfta”. I Svenska kyrkan döps många som små. Konfirmationen är en möjlighet att lära sig mer om den tro vi döps till och på det sättet bekräfta sitt dop, men även en möjlighet att lära känna sig själv och andra människor och få vidgade perspektiv på livets stora frågor.

För den som inte är döpt är det möjligt att döpas någon gång under konfirmationstiden.

 

bra att veta

 

Konfirmandtiden börjar under höstterminen och riktar sig i första hand till dig som går i årskurs 8.

 

Dop och medlemskap
Du behöver inte vara medlem eller döpt i Svenska kyrkan för att konfirmeras.  I nästan varje konfagrupp finns ungdomar som inte är döpta och då kan man döpa sig under konfatiden, eftersom konfirmation och dop hör ihop. Genom dopet blir du medlem. 

 

Att vara förälder till en konfirmand

Att ha en konfirmand i familjen kan ställa krav på dig som förälder. Vi uppmuntrar dig att våga diskutera, reflektera och ställa frågor om livet tillsammans med din tonåring

Vi som arbetar med konfirmanderna

Konfirmationstiden leds av anställd präst, pedagoger och musiker i Svenska kyrkan Älvsby församling.

Det finns också med ideella unga ledare som själv konfirmerades för några år sedan.

Efter konfirmationen erbjuder vi

KU - Kyrkans Unga

Som vi längtat! Terminsstart för Kyrkans Unga onsdag 14 september 2022. Välkommen!

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.