Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation 21/22

Kust, inland, fjäll, kompisar och Gud. Så kan vi sammanfatta läsåret 21/22 i Älvsby församling.

Konfirmationstiden i Älvsby församling börjar med en lägerhelg i Norrbottens skärgård 24-26/9.

Efter det första lägret fortsätter konfirmationstiden med träffar i Älvsbyn, oftast fördelat på en onsdag och en söndag i månaden. På så sätt krockar det inte alltid med idrottsträningen. Smart, eller hur?

Ett helgläger i närområdet kan tillkomma under vintern.

I slutet av konfirmationstiden åker vi på lägerhelg igen 25-27/3 (2022), denna gång  någonstans i fjällen. 

Konfirmationsmässan sker i Älvsby kyrka söndag 3 april kl. 11.00.

All konfirmationsundervisning, inklusive lägervistelserna, är helt kostnadsfria.

 

Inskrivning

Söndag 12 september i Älvsby församlingsgård

Kom på gudstjänsten den 12 september kl 11:00 i Älvsby kyrka. Efter gudstjänsten kan nyfikna, blivande konfirmander och deras föräldrar/vårdnadshavare få information om hur konfirmationstiden kommer att gå till.

OBS! på denna träff är föräldranärvaro obligatorisk.

 

Anmäl intresse senast 5/9 så att vi vet att ni kommer. Skicka ett mail till samuel.hellgren@svenskakyrkan.se

 

Är du döpt?

Vi behöver kunna kontakta dig

Vi behöver också ha möjlighet att kontakta din/dina vårdnadshavare. Har du två vårdnadshavare vill vi att du skriver in bådas kontaktuppgifter.

Vad är konfirmation?

Konfirmation betyder ”att bekräfta”. I Svenska kyrkan döps många som små. Konfirmationen är en möjlighet att lära sig mer om den tro vi döps till och på det sättet bekräfta sitt dop, men även en möjlighet att lära känna sig själv och andra människor och få vidgade perspektiv på livets stora frågor.

För den som inte är döpt är det möjligt att döpas någon gång under konfirmationstiden.

 

bra att veta

 

Konfirmandtiden börjar under höstterminen och riktar sig i första hand till dig som går i årskurs 8.

 

Dop och medlemskap
Du behöver inte vara medlem eller döpt i Svenska kyrkan för att konfirmeras.  I nästan varje konfagrupp finns ungdomar som inte är döpta och då kan man döpa sig under konfatiden, eftersom konfirmation och dop hör ihop. Genom dopet blir du medlem. 

 

Att vara förälder till en konfirmand

Att ha en konfirmand i familjen kan ställa krav på dig som förälder. Vi uppmuntrar dig att våga diskutera, reflektera och ställa frågor om livet tillsammans med din tonåring

Vi som arbetar med konfirmanderna

Konfirmationstiden leds av anställd präst, pedagoger och musiker i Svenska kyrkan Älvsby församling.

Det finns också med ideella unga ledare som själv konfirmerades för några år sedan.

Samuel Hellgren

Samuel Hellgren

Älvsby församling

Kommininster, Präst

Anna  Pittja Granlund

Anna Pittja Granlund

Älvsby församling

Församlingspedagog

Efter konfirmationen erbjuder vi