Foto: Sara Bohlin

Begravningsombud

För de som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen ett begravningsombud för att idka tillsyn över verksamheten.

För Älvsbyns kommun har Länsstyrelsen utsett Gretel Olsson som begravningsombud. Begravningsombudets uppgifter är bl.a följande:

  • Granska hur Svenska kyrkan tar tillvara intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan, det innebär att begravningsombudet ska skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den fungerar för dem som inte är med i Svenska kyrkan. 
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter. 
Begravningsombud Älvsbyn: Grethel Olsson

Klicka här och läs mer på Älvsbyns kommuns hemsida

Har du några frågor?

Älvsbyns begravningsombud Grethel Olsson svarar på dina frågor och nås på telefon 070-316 82 91