Sammanträdesprotokoll

Rutinen att publicera kyrkofullmäktiges protokoll antogs vid årsskiftet 2013. Detta för att förtroendevalda (och andra) ska ha tillgång till de beslut som fattas. En ökad tillgänglighet helt enkelt.

Protokoll från kyrkofullmäktige

Länkarna leder till protokollen i PDF-format för nedladdning/utskrift.