INSTÄLLT! Sångstunder på äldreboenden

Vi följer myndigheternas rekommendationer och alla sångstunder är inställda tillsvidare.

Några gånger varje vecka anordnar Älvsby församling träffar med tid för andlig sång.
Platsen och tiden för träffarna varierar, men mötet är alltid öppet för alla som vill avsätta en stund i sångens gemenskap.
Sångstunderna leds av vår diakonipersonal och församlingen musiker.
 
Alla varmt välkomna!

violen i vidsel

Måndagar jämna veckor kl. 13.00. 

Sångstund med diakoniassistent Mikael Ågren. 

fluxen

Torsdagar jämna veckor kl. 13.30

Sångstund med diakoniassistent Mikael Ågren.

nyberga

Torsdagar udda veckor kl. 13.30

Sångstund med diakon Karin Marklund.

ugglan

Tisdagar udda veckor kl. 10.30 Björkbacken

Tisdagar uddaveckor kl. 11.15 Svalan.

Sångstund med vår musiker Ing-Marie Lindgren samt diakon Karin Marklund.