Sångstunder på äldreboenden

Vi följer myndigheternas rekommendationer.

I normala fall brukar Älvsby församling anordna träffar med tid för andlig sång.
Platsen och tiden för träffarna varierar, men mötet är vanligtvis öppet för alla som vill avsätta en stund i sångens gemenskap. Sångstunderna leds av vår diakonipersonal och församlingen musiker.