Sångstunder på äldreboenden

Vi följer myndigheternas rekommendationer och alla sångstunder är inställda tillsvidare.

I normala fall brukar Älvsby församling anordna träffar med tid för andlig sång.
Platsen och tiden för träffarna varierar, men mötet är alltid öppet för alla som vill avsätta en stund i sångens gemenskap. Sångstunderna leds av vår diakonipersonal och församlingen musiker.
 
Under rådande omständigheter försöker vi spela in digitala sångstuner som ni kan få ta del av.
 
Kontakta diakon Karin Marklund på telefonnummer 0929- 149 21 så vidareförmedlar hon uppkopplingslänk till de digitala sångstunderna.

violen i vidsel

Måndagar jämna veckor kl. 13.00. 

Sångstund med diakoniassistent Mikael Ågren. 

fluxen

Torsdagar jämna veckor kl. 13.30

Sångstund med diakoniassistent Mikael Ågren.

nyberga

Torsdagar udda veckor kl. 13.30

Sångstund med diakon Karin Marklund.

ugglan

Tisdagar udda veckor kl. 10.30 Björkbacken

Tisdagar uddaveckor kl. 11.15 Svalan.

Sångstund med vår musiker Ing-Marie Lindgren samt diakon Karin Marklund.