Gudstjänster

I Älvsby församling finns två kyrkor, Älvsby och Vidsels kyrka. I dem firas gudstjänster och mässor. Gudstjänst kan också firas på annan plats; ibland på Fluxen och äldreboenden - ibland i någon närliggande by. Välkommen!

 I Älvsby kyrka börjar firas gudstjänst med nattvard tre söndagar per månad, en söndag firas gustjänst utan nattvard. 

Veckomässa firas varje onsdag i Älvsby kyrka. 

I Vidsels kyrka firas gudstjänst var annan söndag, varav en med nattvard. 

Välkommen!

Veckomässa

Välkommen att fira veckomässa på onsdagar kl. 18.30 i Älvsby kyrka.

Sångstunder på äldreboenden

Vi följer myndigheternas rekommendationer.

En person sitter i en kyrkbänk med en bibel i knät.

Gudstjänst på Fluxen

Utvalda söndagar firas gudstjänst på Fluxen. Alla är välkomna!

Äventyrssöndag - en gudstjänst för alla åldrar

Välkommen till en familjär gudstjänst i Älvsby kyrka.

MÖJLIGHET ATT SWISHA DIN KOLLEKT

Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven.
I nuläget med begränsade besök i kyrkan, p g a smittspridning, har du möjlighet att bidra till kyrkans verksamhet ändå.
När du vill kan du swisha din kollekt till 123 170 97 57.

  

Tack för din gåva!