Vårdåtagande - service och tjänster

En kyrkogård är en plats där det för många ges tillfälle till eftertanke. Därför är det viktigt att platsen är välskött.

Ansvaret för kyrkogårdens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter om de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat skick.

Vill du köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning?

Blomstersmyckning eller enbart vård kan beställas för tre år. I blomstersmyckningen ingår gödsling, iordningsställande av blomsterkulle, ogräsrensning och borttagande av blommor vid säsongens slut samt vattning.

Beställningen ska vara inne hos oss på församlingsexpeditionen senast den 20 maj 2020.

Beställ här!

VÅRD & VATTNING.

Vattning, ogräsrensning och enklare riktning av gravvård från och med 1 juni till säsongsavslut. Kostnad för 3 år: 2100 kr (Faktureras)

VATTNING.

Vattning från och med 1 juni till säsongsavslut. Viss skillnad kan förekomma från år till år beroende på väder. Kostnad för 3 år: 900 kr (Faktureras)

GRAVLJUSTÄNDNING.

Allhelgona 3-dygnsljus. Kostnad för 3 år: 180 kr (Faktureras)

Alternativ 1.

Vårt första alternativ består av: 4 tagetes, 1 miniros, 6 lobelia. Gödsling, iordningsställande av blomsterkulle, ogräsrensning, vattning och borttagande av blommor vid säsongens slut ingår också. Kostnad för 3 år: 3000 kr (Faktureras)

Alternativ 2.

Vårt andra alternativ består av: 2 margarita, 5 tagetes, 9 silverek. Gödsling, iordningsställande av blomsterkulle, ogräsrensning, vattning och borttagande av blommor vid säsongens slut ingår också. Kostnad för 3 år: 3150 kr (Faktureras)

Alternativ 3.

Vårt tredje alternativ består av:2 dahlia, 2 nejlikor, 7 lobelia. Gödsling, iordningställande av blomsterkulle, ogräsrensning, vattning och borttagande av blommor vid säsongens slut ingår också. Kostnad för 3 år: 3000 kr (Faktureras)

Riktning av gravvård

Kostnad per tillfälle: 300 kr (Faktureras)

Vid frågor kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Per-Erik Sundkvist

Per-Erik Sundkvist

Älvsby församling

Arbetsledare, Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare