Odla tillsammans

Det behövs volontärer till församlingens grönska. Inga förkunskaper krävs och du väljer själv hur mycket du vill arbeta.

Trädgård kan vara en bra plats för återhämtning och vila, den kan också vara en plats för gemenskap och nya möten.

Svenska kyrkan i Älvsby församling, i samarbete med Älvsby folkhögskola och Vän i Älvsbyn bedriver ett odlingsprojekt med syfte att människor med olika kulturell bakgrund ska mötas i ett gemensamt intresse och tillsammans ta ansvar för en liten bit av vår jord. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Utanför Älvsby kryka har kyrkans personal iordningställt en yta för odlingslotter. Många av projektets deltagare har ansvar för en egen odlingsplätt, och den som vill får komma och  hjälpa till med församlingens gemensamma odlingsytor. På dem växer bland annat majs, potatis och sommarblommor, tänkta att ha till altarbuketter.

Kanske vill du odla egna morötter?

På måndagar från och med den 7 juni kommer personal finnas tillgänglig vid odlingslotterna mellan kl. 18.00-20.00. Då får alla som är intresserade komma till kravlösa samtal över odlingsbäddarna, vattna, rensa ogräs och så småningom skörda.

Personal kommer att hålla i aktiviteter för barn och ungdomar. 

Vid frågor kontakta

Anna Åberg

Anna Åberg

Älvsby församling

Assistent i barn- och ungdomsarbete

Samarbete mellan

Älvsby Folkhögskola logotyp