Förtroendevalda

En viktig byggsten i församlingen är våra förtroendevalda, som tillsammans med kyrkoherden styr församlingens arbete och riktning.