Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vidsels kyrka

Vidsels kyrka invigdes den 24 november 1968. Kyrkan är uppförd av trä och består av en kyrksal och en lika stor församlingssal. Källarvåningen innehåller lokaler för barn- och ungdomsverksamhet och även ett sammanträdesrum. 

Inventarier

Ett snidat krucifix från Oberammergau hänger på korväggen. Altaret är fristående. Kororgeln är tillverkad av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad.