Vidsels kyrka

Vidsels kyrka invigdes den 24 november 1968. Kyrkan är uppförd av trä och består av en kyrksal och en lika stor församlingssal. Källarvåningen innehåller lokaler för barn- och ungdomsverksamhet och även ett sammanträdesrum. 

Inventarier

Ett snidat krucifix från Oberammergau hänger på korväggen. Altaret är fristående. Kororgeln är tillverkad av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad.