Älvsby kyrka i sommartidens grönska
Foto: Sara Bohlin

Älvsby kyrka

Älvsby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Älvsby församling i Luleå stift. Kyrkan ligger på gamla kyrkogården i utkanten av centrala Älvsbyn.

Uppbyggnad

Vid 1800-talets början fattade Älvsbyns kapellag beslutet att bygga en kyrka som kom att uppföras under åren 1808 - 1813. Träkyrkan är utformad som en korskyrka i österbottnisk stil.

 

1848 tillkom ett kyrktorn vid södra sidan. Tornet är uppdelat i avsatser med ett åttakantigt krönparti under dess spira. I och med tornets tillkomst omvandlades kyrkan från centralkyrka till en långhuskyrka orienterad i nord-sydlig riktning försedd med korsarmar i väster och öster.

Kyrkan har en ingång genom tornet och en genom sakristian samt ingångar genom korsarmarna. Korsmitten som tidigare var kor är försedd med flyttbara stolar och fungerar som lillkyrka. I övriga kyrkan är bänkinredningen fast.

Inventarier

Ett öppet altarskåp står bakom det fristående altaret. Altarskåpet målades 1959 av Torsten Nordberg och har motivet Jesu uppståndelse. Under fastan stängs skåpet och visar då motivet Jesu vandring mot Golgata.

På korväggen vid vardera sidan om altarskåpet finns träskulpturer som föreställer apostlarna Petrus och Paulus. Kororgeln på 17 stämmor byggdes 1972 av Grönlunds Orgelbyggeri. Dopfunten är från 1940-talet.

Omgivning

Söder om kyrkan ligger parken och kyrkstaden. Ett litet bårhus står bakom kyrkan och har sin ingång bort från kyrkan. Bårhuset uppfördes 1887 och har en lanternin på toppen.

Begränsat antal personer under rådande pandemi

Från och med den 30 september 2021 är antalet personer som samtidigt får vistas inne i Älvsby kyrka begränsat till 75 personer.

Maxantalet är satt utifrån lokalens storlek, aktuell smittspridning i länet samt möjlighet att hålla avstånd vid in- och utgång.