Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Älvsby församling och utses i kyrkovalet som sker vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och fastställer bokslut. Ledamöterna sammanträder ett par gånger per år och kan väcka ärenden i kyrkofullmäktige genom motioner.

Kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Här hittar du kyrkofullmäktiges sammanträdesprotokoll

Margareta Offermann, ordförande i kyrkofullmäktige.