Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Älvsby församling och utses i kyrkovalet som sker vart fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och fastställer bokslut. Ledamöterna sammanträder ett par gånger per år och kan väcka ärenden i kyrkofullmäktige genom motioner.

Kyrkofullmäktiges beredande och verkställande organ är kyrkorådet.

Här hittar du kyrkofullmäktiges sammanträdesprotokoll

Margareta Offermann, ordförande i kyrkofullmäktige.