Personal

Vill underlätta för dig att nå enskilda medarbetare. Därför har de flesta av våra medarbetare ett direktnummer och en personlig mejladress.

Kyrkoherde

Anna-Karin Thorngren Bergman

Anna-Karin Thorngren Bergman

Älvsby församling

Kyrkoherde, Komminister

Mer om Anna-Karin Thorngren Bergman

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musiker

Barn & Ungdom

Administration och bokning

Begravningsverksamhet

Församlingsvärdinna

Vaktmästare och lokalvårdare