Foto: Sara Bohlin

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud. Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. och tillsammans med prästen kan du prata om begravningsgudstjänstens innehåll och välja psalmer.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne.

Där kan vi tacka för vad den döde gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss.

Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Begravningens tre huvudområden

Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det.  Det är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning.

Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.

Personlig begravningsgudstjänst

Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. Därför är det bra om anhöriga själv tar kontakt, först med sin församling och eventuellt sedan en särskild präst och berättar om dödsfallet.

Präst och tid för begravningsgudstjänst, kan, men behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. 

Minnesstund

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro.

För att boka lokal och komma i kontakt med en präst

Vänd dig till vår pastorsexpedition 0929-149 00

Expeditionens öppentider

Öppet helgfri vardag

Måndag      10.00-12.00

Tisdag        13.00-15.00

Onsdag       Stängt

Torsdag      10.00-12.00 

Fredag        10.00-12.00

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Begravningsombud

För de som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen ett begravningsombud för att idka tillsyn över verksamheten.

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan ansvarar (med några undantag) för begravningsverksamheten i Sverige.