Dop

Dopet är ett av kyrkans sakrament, det vill säga en helig handling. Det är något som instiftats av Jesus själv. Dopet är en handling där ett jordiskt medel, vattnet, ger en andlig gåva. Ett barnaskap hos Gud.

Dopet kan också ses som en rit som markerar en viktig milstolpe i livet. Under livet går vi igenom många riter med livsomfattande innehåll; dop, konfirmation, bröllop och begravning. Alla är riter med livsomfattande innehåll.

Tanken med att döpa ett barn är bland annat att i dopet fogas barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Det är ett sätt där man som förälder visar sin kärlek till sitt barn  och en önskan om att ge det trygghet.

Jag är världens ljus. Den som tror på mig skall leva om han än dör.

JOH 8:12

Älvsby församling döper både barn och vuxna. Dopets "vattenstämpel" finns kvar allt eftersom åren går. Att vara döpt innebär att vara hemma hos någon, hemma hos Gud. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som händer i livet.

Dopljuset ges oftast vid dopet till den döpte som en påminnelse om Jesus som sade: "Jag är världens ljus. Den som tror på mig skall leva om han än dör." (Johannesevangeliet 8:12)

Vi erbjuder dop i Älvsby och Vidsels kyrka, och även i Storforsens kapell.

Kontakta pastorsexpeditionen för bokning 0929-149 00. 

Expeditionens öppentider

Öppet helgfri vardag

Måndag      10.00-12.00

Tisdag        13.00-15.00

Onsdag       Stängt

Torsdag      10.00-12.00 

Fredag        10.00-12.00

Ungefär 1-2 veckor före dopet, blir ni kontaktade av prästen för ett dopsamtal. Där finns utrymme både för praktiska frågor och samtal om dopets innebörd.

I regel innehåller dopet två-tre doppsalmer. Prästen eller kyrkomusikern kan tipsa om psalmer och annan musik, kanske har du någon som kan sjunga vid dopet?

Här nedan hittar du spellistor med populära psalmer.