Foto: Sara Bohlin

Våra kyrkor och kapell

I församlingen har vi två kyrkor; Älvsby och Vidsels, samt Storforsens kapell till vårt förfogande.

I Älvsbyn ligger kyrkan högt belägen med vy över centralorten. Kyrkan byggdes 1813 och blev grunden för samhället Älvsbyn.

Därmed hade människorna i bygden inte bara fått en plats att fira gudstjänst på utan också ett centrum för handel, administration, kommunikationer och möten mellan varandra. Detta utgjorde grunden till det som så småningom skulle bli en självständig kommun (1874) och ett eget pastorat (1894).

Vinterbild av Vidsels kyrka
Vidsels kyrka Foto: Sara Bohlin
Bild på Storforsens kapell
Storforsens kapell Foto: Stefan Boman