Adolf Fredriks församling

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöksadress: Holländargatan 16, 11140 Stockholm Postadress: BOX 3270, 10365 STOCKHOLM Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Adolf Fredriks församling

Kyrkan öppen för besök, andakt och ljuständning: Mån kl 13-18. Tis-ons kl 10-16. Tors kl 10:30-16. Fre-sön kl 10-16.

Söndag 18 februari
11.00 Mässa för alla åldrar Anna Levin, präst. Adolf Fredriks kyrkas Minior- och Barnkör samt Sångfåglarna. Jonas Pettersson, församlingspedagog. Isabel Josephson, körledare. Christoffer Holgersson, dirigent. Utdelning av barnpsalmbok till församlingens 6-åringar. Kyrklunch på Kammakargatan 30.
16.00 Konsert berömda duetter och arior ur oratorier och mässor av Bach, Händel, Vivaldi m.fl. Elin Skorup sopran, Janna Vettergren, mezzosopran. Katarina Bengtson Dennis violin. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.
Tisdag 20 februari
12.15 Lunchmusik på orgel Musik av Langlais och Franck. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.

Onsdag 21 februari
12.15 Förbönsmässa Lena Olsson Fogelberg, präst.
13.30-15.30 Öppen förskola

Torsdag 22 februari
12.15 Mässa Anna Levin, präst.

Fredag 23 februari

09.00-12.00 Öppen förskola i Lokalen, Kammakargatan 30.
12.15 Lunchkonsert Franska flöjttoner  Andreas Alin och Arméns Musikkårs flöjtsektion. Musik av Maurice Ravel, Eugene Bozza m fl. 
Fri entré.

Fredag 2 februari kl 19 och Lördag 3 februari kl 15

Mahlers åttonde symfoni i Berwaldhallen

Fredag 2 februari kl 19 och Lördag 3 februari kl 15

Tisdag den 23 januari välkomnar vi Johanna Häggblom som kommer att genomföra sitt första tjänstgöringsår som präst, i Adolf Fredriks församling

Johanna Häggblom pastorsadjunkt i Adolf Fredrik

Tisdag den 23 januari välkomnar vi Johanna Häggblom som kommer att genomföra sitt första tjänstgöringsår som präst, i Adolf Fredriks församling

Bild: Johannes Colding

Andra söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Den kämpande tron

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 32, vers 22 - 31

Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han. Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft.

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 6, vers 1 - 10

Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 15, vers 21 - 28

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” — ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 130, vers 1 - 8

En vallfartssång. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han skall befria Israel från alla synder.