Adolf Fredriks församling

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöksadress: Holländargatan 16, 11140 Stockholm Postadress: BOX 3270, 10365 STOCKHOLM Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Adolf Fredriks församling

Kyrkan öppen för besök, andakt och ljuständning: Mån kl 13-18. Tis-ons kl 10-16. Tors kl 10:30-16. Fre-sön kl 10-16.

Onsdag 14 februari
12.15 Förbönsmässa Ingemar Claesson, präst.
13.30-15.30 Öppen förskola

19.00 Askonsdagsmässa Lena Olsson Fogelberg, präst.

Torsdag 15 februari
12.15 Mässa Lena Olsson Fogelberg, präst.

Fredag 16 februari

09.00-12.00 Öppen förskola i Lokalen, Kammakargatan 30.
Söndag 18 februari
11.00 Mässa för alla åldrar Anna Levin, präst. Adolf Fredriks kyrkas Minior- och Barnkör samt Sångfåglarna. Jonas Pettersson, församlingspedagog. Isabel Josephson, körledare. Christoffer Holgersson, dirigent. Utdelning av barnpsalmbok till församlingens 6-åringar. Kyrklunch på Kammakargatan 30.
16.00 Konsert berömda duetter och arior ur oratorier och mässor av Bach, Händel, Vivaldi m.fl. Elin Skorup sopran, Janna Vettergren, mezzosopran. Katarina Bengtson Dennis violin. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.

Fredag 2 februari kl 19 och Lördag 3 februari kl 15

Mahlers åttonde symfoni i Berwaldhallen

Fredag 2 februari kl 19 och Lördag 3 februari kl 15

Tisdag den 23 januari välkomnar vi Johanna Häggblom som kommer att genomföra sitt första tjänstgöringsår som präst, i Adolf Fredriks församling

Johanna Häggblom pastorsadjunkt i Adolf Fredrik

Tisdag den 23 januari välkomnar vi Johanna Häggblom som kommer att genomföra sitt första tjänstgöringsår som präst, i Adolf Fredriks församling

Bild: Johannes Colding

Första söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Prövningens stund

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 16, vers 1 - 13

Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.” Abram samtyckte, och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: ”Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!” Abram svarade Saraj: ”Du bestämmer själv över din slavflicka — gör vad du vill med henne!” Saraj bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. ”Hagar”, sade han, ”Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon svarade: ”Jag har rymt från min matmor Saraj.” Då sade han till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne.” Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem.” Herrens ängel sade till henne: ”Du är havande och skall föda en son, och du skall ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo.” Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?”

Epistel

Till hebreerna kapitel 4, vers 14 - 16

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 4, vers 1 - 11

Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: Det står skrivet: 'Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.' Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: 'Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.' Jesus sade till honom: Det står också skrivet: 'Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.' Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.' Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 31, vers 2 - 6

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.