Adolf Fredriks församling

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöksadress: BOX 3270, 10365 STOCKHOLM Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Adolf Fredriks församling

Kyrkan öppen för besök, andakt och ljuständning: Mån kl 13-18. Tis-ons kl 10-16. Tors kl 10:30-16. Fre-sön kl 10-16.

21-28 maj

Söndag 21 maj 11 Mässa för alla åldrar Anna Levin, präst.
Adolf Fredriks kyrkas junior-, barn och diskantkör samt Sångfåglarna och Adolf Fredriks kyrkas nya ungdomskör. Traktortur på kyrkplan för barnen. Kyrklunch på kammakargatan 30.
16.00 Konsert Musik av bl a Bach, Händel, Mozart, Langlais och Honegger.
Ulla-Carin Börjesdotter, sopran. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.
Tisdag 23 maj 12.15 Lunchkonsert Martin Blomquist, orgel. Musik av Bach. Fri entré.
Onsdag 24 maj 12.15 Förbönsmässa Lena Olsson Fogelberg.
13.30 Öppen förskola som är en träffpunkt för föräldrar med barn från 0 år. Stort lekrum. Möjlighet till fika och att värma mat. Ansvarig: Anna Levin. Kammakargatan 30. anna.levin@svenskakyrkan.se
Torsdag 25 maj 07.30 Frukost
08.40 Musik från kyrktornet med Söderkårens musikkår.
09 Högmässa Lena Olsson Fogelberg. Söderkårens musikkår.
15.30 Tjejgruppen Tjejgruppen är en mötesplats för tjejer i årskurs 5-7.
Vi pratar om saker som känns viktiga, får vara kreativa och har det mysigt.
Anmälan till Anna Levin, 08-402 04 71.

Fredag 26 maj 18 Körkonsert – ”Himmelska toner”

Halmstads Vokalensemble. Göran Persson, dirigent. Musik av musik av Nystedt, Ešenvalds, Mahler och S-D Sandström. Fri entré.
Söndag 28 maj 11 Högmässa
Annika Millde. Ensemble ur Adolf Fredriks kyrkas kammarkör. Kyrkkaffe.
16 Orgelkonsert med fransk musik César Franck: Grande pièce symphonique. Maurice Duruflé: Scherzo och Suite. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré.

KYRKOFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

 

Kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling kallas till sammanträde
onsdag den 31 maj 2017 kl 19 i församlingslokalerna på Kammakargatan 30 nb.
Mötet är offentligt.

Bild: Johannes Colding

Kristi himmelsfärds dag

Påskljuset vid altaret som varit tänt sedan påskdagen symboliserar hur Jesus kroppsligt fanns hos oss efter uppståndelsen. På Kristi himmelsfärds dag steg Jesus upp till himlen och lämnade tillvaron på jorden. Påskljuset flyttas nu till dopfunten där det får symbolisera hur vi människor får del av det eviga livet genom vårt dop.

Tema

Herre över allting

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor, men inte pingstliljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Daniel kapitel 7, vers 13 - 14

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1 - 11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 17, vers 1 - 8

Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 110, vers 1 - 7

Av David, en psalm. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Villigt samlas ditt folk i dag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida, han krossar kungar på sin vredes dag, han dömer bland folken i sitt majestät, han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt.