Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Livet är ett under, en gåva. Aldrig blir det så tydligt som när vi tar emot ett litet barn. Vi fylls av glädje och tacksamhet över gåvan och förtroendet vi fått, att som föräldrar få ansvaret för ett nytt liv. När vi bär fram vårt barn till dopet, ger vi uttryck för denna glädje och tacksamhet. Vi tackar Gud för barnet vi fått och ber om hans hjälp att bära ansvaret.

Dopet är också vägen in i Svenska kyrkan. Det är genom dopet man blir kyrkotillhörig och medlem i kyrkan. Föräldrar som vill vänta med att låta döpa sitt barn, kan ändå låta barnet tillhöra kyrkan genom att meddela denna önskan till församlingen.

Adolf Fredriks församling har fyra dopklänningar för utlåning till barn som döps i församlingen.
Adolf Fredriks församling har fyra dopklänningar för utlåning till barn som döps i församlingen.

 

Då tillhör barnet Svenska kyrkan i väntan på dop - och kommer senare, t.ex. i samband med en inbjudan till konfirmandundervisning eller inför 18-årsdagen, att erbjudas dop i församlingen. Om föräldarna varken låter döpa sitt barn eller meddelar att barnet ska tillhöra kyrkan i väntan på dop, kommer barnet inte att tillhöra Svenska kyrkan.

Adolf Fredriks församling erbjuder enskilda dopgudstjänster. Dop i kyrkan är de vanligaste. Variationer på dopgudstjänsten kan förekomma (t ex i hemmet) enligt överenskommelse med tjänstgörande präst.

Döpt i Adolf Fredrik!
Föräldrar som önskar låta döpa sitt barn, är välkomna att kontakta församlingen om tid för dopet och eventeuellt önskemål om präst. Prästen som ska förrätta dopet kommer sedan överens med föräldrarna om tid för dopsamtal. Vid dopsamtalet går man igenom ordningen för dopgudstjänsten, väljer musik och psalmer och tar upp praktiska frågor.

körsång

I samband med dop/ vigsel/ begravning finns det möjlighet att engagera någon av församlingens körer (ensembler), både för körsång och för att stärka församlingssången. Kontakta någon av församlingens musiker!

Tips på doppsalmer

Psalm 21 Måne och sol 
Psalm 248 Tryggare kan ingen vara 
Psalm 381 Gud har en famn 
Psalm 383 Med vår glädje över livets under 
Psalm 386 Upp ur vilda, djupa vatten 
Psalm 606 Det gungar så fint 
Psalm 607 Jag är hos dig, min Gud 
Psalm 730 Må din väg gå dig till mötes 
Psalm 744 Barn och stjärnor 
Psalm 787 Nära marken 
Psalm 791 Du vet väl om att du är värdefull 
Psalm 897 Det sker ett under i världen 
Psalm 898 Vid dopets källa 
Psalm 899 Innan 
Psalm 900 Barn döps i nådens hav 
Psalm 901 Lilla liv 
Psalm 928 Sov du lilla 
Psalm 929 När du går från dopets källa

Kontakta församlingsexpeditionen för bokning av dop

Församlingsexpeditionen .

Adolf Fredriks församling

Kontakta Göta Levin för bokning av dopkaffe i församlingslokalerna

Göta Levin

Göta Levin

Adolf Fredriks församling

Husmor