Adolf Fredriks kyrka

Välkommen till Adolf Fredriks kyrka! Här har människor i generationer mött Gud genom gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter och kyrkorummets helgd. Här kan du stanna till i tystnad och stillhet, tända ett ljus, på en lapp formulera en bön som bärs fram vid veckans förbönsmässa.

Här finns också ett bokbord med information om församlingens verksamhet och försäljning av böcker och vykort m.m. kyrkvaktmästare finns till hands vid eventuella frågor.

Du kan också få hjälp att kontakta församlingens präster och övriga medarbetare om så önskas.

 

Virtuell rundtur

Här kan du vandra genom kyrkan virtuellt

Gudstjänst

Kliv ur tiden en liten stund och fira gudstjänst med oss i Adolf Fredrik!

Musik och kultur

I församlingen håller vi en hög ambitionsnivå inom de områden vi prioriterar. Våra målgrupper är många och vi har ansvaret för att erbjuda församlingsbor likväl som alla andra människor som rör sig och arbetar i city, ett bra urval av aktuell verksamhet.

Kyrkogården

Adolf Fredriks kyrkogård omges av ett enkelt järnstaket på sockel av huggen sten. Kyrkogården upptar ett helt kvarter och begränsas i öster av Sveavägen, i söder av Adolf Fredriks kyrkogata, i väster av Holländargatan och i norr av Kammakargatan.

Adolf Fredriks kyrka är handikappanpassad
Vid ingången stora kyrkporten, Holländargatan 14, finns inga trappor eller hinder.

Kyrkans toalett är handikappanpassad.
Rullstolar placeras i sidogångarna i korsarmen och stolar ställs fram till ledsagare av kyrkvaktmästare.

Kyrkvaktmästare finns alltid till hands under kyrkans öppettider för att serva våra besökare.
Vaktmästarbordet är direkt till höger vid ingången till kyrkan. Där har vi brandsläckare, första hjälpen-utrustning och hjärtstartare placerat.
Konsertvärdar arbetar för publikens trevnad vid musikevenemang.
Rullatorer och barnvagnar lämnas längst bak i kyrkan vid bokbordet.
Vi har hörselslinga för besökare med nedsatt hörsel.