Adolf Fredriks kyrka

Välkommen till Adolf Fredriks kyrka! Här har människor i generationer mött Gud genom gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter och kyrkorummets helgd. Här kan du stanna till i tystnad och stillhet, tända ett ljus, på en lapp formulera en bön som bärs fram vid veckans förbönsmässa.

Här finns också ett bokbord med information om församlingens verksamhet och försäljning av böcker och vykort m.m. kyrkvaktmästare finns till hands vid eventuella frågor.

Du kan också få hjälp att kontakta församlingens präster och övriga medarbetare om så önskas.

 

Adolf Fredriks kyrka är handikappanpassad
Vid ingången stora kyrkporten, Holländargatan 14, finns inga trappor eller hinder.

Kyrkans toalett är handikappanpassad.
Rullstolar placeras i sidogångarna i korsarmen och stolar ställs fram till ledsagare av kyrkvaktmästare.

Kyrkvaktmästare finns alltid till hands under kyrkans öppettider för att serva våra besökare.
Vaktmästarbordet är direkt till höger vid ingången till kyrkan. Där har vi brandsläckare, första hjälpen-utrustning och hjärtstartare placerat.
Konsertvärdar arbetar för publikens trevnad vid musikevenemang.
Rullatorer och barnvagnar lämnas längst bak i kyrkan vid bokbordet.
Vi har hörselslinga för besökare med nedsatt hörsel.