Adolf Fredriks församling

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöksadress: BOX 3270, 10365 STOCKHOLM Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Konfirmation


Konfirmationsalternativen för 2017/2018 kommer att presenteras på konfareleasen i Adolf Fredriks kyrka, på respektive församlings hemsida samt www.konfanorrmalm.se tisdag 16 maj kl 19.

Allmän information

Ej medlem eller odöpt Den som inte tillhör Svenska kyrkan är också välkommen att delta i undervisningen. Först i samband med konfirmationen behöver man anmäla inträde. Du behöver inte heller vara döpt för att börja som konfirmand, utan vi döper den som önskar det under konfirmandtiden.

Funktionsnedsättning Har du behov av särskilt stöd, någon form av funktionsnedsättning – t ex nedsatt syn, hörsel, dyslexi, ADHD, allergier,
Aspergers syndrom etc? Kontakta oss och rådgör kring bästa alternativ för dig!

Försäkring Alla deltagare i konfirmandundervisning är olycksfalls-försäkrade via arrangerande församling.

Efteråt I varje församling finns möjligheter till fortsättning – det kan vara ledarutbildning, ungdomsgrupp, resor m m. Du får veta mer under konfirmationstiden.

Alla församlingsmedlemmar som ska börja åttonde klass får en inbjudan av oss till vår konfirmandundervisning (brukar ske i maj varje år). Om du bor i en annan församling är du givetvis också välkommen att anmäla dig till Adolf Fredriks eller något av de andra norrmalmsförsamlingarnas alternativ.

Undervisningen består bl a av diskussioner och samtal kring livsfrågor i förhållande till den kristna tron. Desstom får man delta i församlingens gudstjänstliv. Undervisningen avslutas med en konfirmationsgudstjänst i kyrkan.


Bibel och övrig litteratur fås som gåva av församlingen. Familjer med ansträngd ekonomi, kan få hjälp av församlingen med finansieringen av läger och resa. Konfirmand som inte är döpt, blir det under konfirmandtiden.

Vuxen som ännu inte konfirmerats kan också bli det! Undervisningen består då av samtal med någon av prästerna. För mer information om vuxenkonfirmation, kontakta pastorsexpeditionen.

Frågor om konfirmation besvaras av Anna Levin

Anna Levin

Adolf Fredriks församling

Präst

Direkt: 08-402 04 71