Stöd och kontakt

När sorgen drabbar kan kyrkan vara till stöd och hjälp i form av gemenskap, samtal och vägledning.

Präster och diakon finns för samtal för dem som mist någon anhörig och som behöver prata om de frågor och känslor som uppstår.

Församlingen har ingen sorgegrupp utan vi hänvisar till Gustaf Vasas församling och Maria Hjortstorp, som är diakon där. Tel 070-722 11 60

 

Församlingsexpeditionen .

Adolf Fredriks församling

Församlingsexpedition

Mer om Församlingsexpeditionen .

Besöks- och telefontider: Måndagar: 9-12 & 13-16:30. Onsdagar: 9-12. Torsdagar: 10:30-12 & 13-16:30. Holländargatan 16.