Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stöd och kontakt

Du är välkommen med din sorg. Vi hjälper dig genom den akuta sorgen och möjlighet till olika typer av stödjande samtal.

Präster och diakon finns för samtal för dem som mist någon anhörig och som behöver prata om de frågor och känslor som uppstår.

Församlingen har ingen sorgegrupp utan vi hänvisar till Gustaf Vasas församling och Maria Hjortstorp, som är diakon där. Tel 070-722 11 60