Press

Utträde genom onlinetjänst
En utträdesanmälan ska vara egenhändigt undertecknad, vilket innebär att anmälan ska skickas per post och vara undertecknad med penna. Vi vill vara säkra på att det faktiskt är du som vill gå ur Svenska kyrkan.
En utträdesblankett går att hämta på församlingsexpeditionen eller få hemskickad. (2016-09-27)

Resvanor och granskning
Många av oss har hunnit se eller höra rapporterna från Ekot och i Aftonbladet om resvanor hos församlingar i Svenska kyrkan.

I början av året efterfrågade Ekot redovisning av resor och kvitton för kost och logi under dessa från samtliga församlingar i Svenska kyrkan.
Adolf Fredriks församling skickade in efterfrågade handlingar. Ingen av de resor som gjorts av vår församling har blivit föremål för fördjupad granskning eller extra uppmärksamhet, utan allt har varit i sin ordning. Församlingen har blivit granskad och inget fanns att anmärka på.
(2016-05-31)