Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöks- och postadress: Holländargatan 16, 11160 Stockholm Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vänder sig till par, familjer och enskilda i samlevnadssvårigheter och livskriser. Familjerådgivningen leds av personer med särskild utbildning. Verksamheten är ett led i församlingens önskan att kunna hjälpa människor i kritiska livsskeden och i vardagsnära livsfrågor.

Verksamheten bedrivs som ett samverkansprojekt mellan anslutna församlingar i Stockholms stad och län. Adolf Fredriks församling ger ekonomiskt bidrag till verksamheten. Det ger dig som församlingsbo möjligheten att ta del av familjerådgivningens tjänster till subventionerad besöksavgift.

Förfrågningar och tidsbokning
08-615 11 70 (telefontid alla vardagar)
www.kyrkansfamiljeradgivning.org