Kyrkans familjerådgivning

Skaver känslorna när du tänker på din kärleksrelation? Känns det som att ni inte längre har något att säga varandra eller har livets alla måsten hamnat i vägen för kärleken?

När livet går på högvarv för oss människor slits vi inte bara inombords utan också våra relationer slits. Den stress som många upplever är vardagsmat i medierna och förklaringarna är lika många som experterna.

Men oavsett orsak måste vi försöka göra helt det som är sårigt eller värker och Svenska kyrkans familjerådgivning är en av flera institutioner som försöker hjälpa människor som hamnat i kris med nära och kära. Inriktningen är med andra ord svårigheter som människor möter i ”nära” relationer.

Familj är idag ett vitt begrepp och Kyrkans familjerådgivning gör ingen skillnad på människor oavsett typ av parrelationer, sexuell identitet eller religiös tillhörighet (eller avsaknad av sådan). Familjerådgivningen ska finnas för alla med den begränsningen att det handlar om just relationer.

Varför är Svenska kyrkan med och organiserar familjerådgivning?

Svaret är enkelt, omsorg om människor är en av kyrkans viktigaste uppgifter och ryms inom det som vi kallar diakoni. Vad det är har formulerats av Sveriges kristna råd: ”Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Adolf Fredriks församling är en av 24 församlingar i Stockholms stift som har avtal och stöttar den icke vinstdrivande ekonomiska förening som håller igång familjerådgivningen i Stockholm med omnejd. Ekonomin är upplagd på ett sådant sätt att ingen ska behöva avstå från att söka hjälp på grund av bristande ekonomi.

Men även personer som bor i andra församlingar är välkomna att söka hjälp. Verksamheten bedrivs på Södermalm, i Haninge och Fruängen samt Vasastaden. Föreningen har också avtal med två kommuner som anvisar hjälpsökande till familjerådgivning. Det är heller ingen förutsättning att vara medlem i Svenska kyrkan.

- Den vanligaste orsaken till problem i en parrelation är, enligt paren själva, att man har svårt att kommunicera med varandra, berättar verksamhetschefen Anders Högberg.

- Ibland är det också själva kommunikationen som man behöver mest hjälp med på familjerådgivningen, men många gånger har man svårt att prata med varandra på grund av andra orsaker. Det kan handla om allt från arbetsfördelning till hur man har det sexuellt tillsammans. Inte sällan finns en längtan att få tala om det som skapar mening i parrelationen och som ibland står i konflikt med inre och yttre krav på hur livet skall levas, berättar Högberg.

En sak som särskiljer Svenska kyrkans familjerådgivning från andra är en särskild kunskap om livsåskådningsfrågor för den som har sådana önskemål, den extra kompetensen är något som inte självklart erbjuds av andra liknande institutioner.

Anders Jörle,

Styrelseledamot i Kyrkans familjerådgivning i Stockholm och Kyrkorådets ordförande i Adolf Fredriks församling.

Kyrkans familjerådgivning vänder sig till par, familjer och enskilda i samlevnadssvårigheter och livskriser. Familjerådgivningen leds av personer med särskild utbildning. Verksamheten är ett led i församlingens önskan att kunna hjälpa människor i kritiska livsskeden och i vardagsnära livsfrågor.

Verksamheten bedrivs som ett samverkansprojekt mellan anslutna församlingar i Stockholms stad och län. Adolf Fredriks församling ger ekonomiskt bidrag till verksamheten. Det ger dig som församlingsbo möjligheten att ta del av familjerådgivningens tjänster till subventionerad besöksavgift.

Förfrågningar och tidsbokning
08-615 11 70 (telefontid alla vardagar)
www.kyrkansfamiljeradgivning.org