Mässa för alla åldrar

En gång i månaden i Adolf Fredriks kyrka.

En söndag i månaden, under terminerna, firar vi Mässa för alla åldrar. Det är en mässa som riktar sig till alla åldrar och tilltalet i predikan vänder sig till både barn och vuxna. 

Körbarnen är med i gudstjänsten och sjunger sånger som handlar om temat för dagen. I gudstjänsten får vi tillsammans samlas och lyssna, sjunga, be och dela nattvard. När vi firar nattvard är alla som vill välkomna att ta emot bröd och vin. Barnen som sjunger i körerna går till ”sin vuxna” som är med i kyrkan och tar med denna till nattvardsutdelandet. Man får ett bröd i handen och kan sedan doppa det i det alkoholfria vinet och sen äta. Nattvarden är åminnelsen av Jesus. Han sa att vi ska dela bröd och vin och på så sätt minnas vem Jesus och Gud är. I kyrkan tror vi att brödet och vinet också är Jesus kropp och blod som vi äter. Vill ni veta mer om det - fråga någon av prästerna som finns i Lokalen på torsdagar.
Vill man inte ta emot nattvarden kan man ändå komma fram till nattvardsstationen och lägga en hand på sin axel, så får man en välsignelse istället.

Efteråt serveras det kyrkkorv! 

För att undvika smittspridning av Covid-19 ber vi er besökare att stanna hemma om ni är sjuka eller har symptom.

Bryt en tradition

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag! Vi lever alla under samma himmel och tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer och ge en gåva