Gudstjänst för alla åldrar

En gång i månaden i Adolf Fredriks kyrka.

Mässa för alla åldrar anpassas och blir under en period istället Gudstjänst för alla åldrar. Det innebär att vi inte firar nattvard och istället för att det är många körbarn som är med medverkar en mindre grupp körbarn. Efter gudstjänsten serveras kaffe i församlingssalen. 

 

En söndag i månaden, under terminerna, firar vi Mässa för alla åldrar. Det är en gudstjänst som riktar sig till alla åldrar och tilltalet i predikan vänder sig till både barn och vuxna 

 

Körbarnen är med i gudstjänsten och sjunger sånger som handlar om temat för dagen. I gudstjänsten får vi tillsammans samlas och lyssna, sjunga, be och dela
nattvard. När vi firar nattvard är alla som vill välkomna att ta emot bröd och vin. Barnen som sjunger i körerna går till ”sin vuxna” som är med i kyrkan och tar med denna till nattvardsutdelandet. Man får ett bröd i handen och kan sedan doppa det i det alkoholfria vinet och sen äta. Nattvarden är åminnelsen av Jesus. Han sa att vi ska dela bröd och vin och på så sätt minnas vem Jesus och Gud är. I kyrkan tror vi att brödet och vinet också är Jesus kropp och blod som vi äter. Vill ni veta mer om det - fråga någon av prästerna som finns i Lokalen på torsdagar.
Vill man inte ta emot nattvarden kan man ändå komma fram till nattvardsstationen och lägga en hand på sin axel, så får man en välsignelse istället.

Anna Levin, präst. Jonas Pettersson, föramlingspedagog.
Adolf Fredriks kyrkas diskantkör, barnkör och miniorkör. Isabel Josephson, dirigent.

Kyrklunch

Efteråt serveras kyrklunch i Församlingslokalerna, Kammakargatan 30. Det kan vara alltifrån tacobuffé till lasagne och det brukar vara väldigt uppskattat av såväl små som stora. Gratis för korister, 1 krona per fyllt år för medföljande barn samt 50:- för vuxna och man kan betala med kort, Swish eller kontant.
Ibland har vi istället en enklare måltid på kyrkbacken, såsom den populära måltiden “kyrkkorv”.