Foto: joshua kettle/Unsplash

Växa på djupet - Onsdagar kl 18.30

Söker du en större förståelse av din tillvaro? Välkommen till en öppen samtalsgrupp där vi tar upp aktuella livsfrågor genom samtal, gästföreläsningar och med hjälp av bibeln.

Söker du en större förståelse av din tillvaro? Då ser vi fram emot att träffa dig i vår under ”Växa på djupet”!

Växa på djupet är en öppen samtalsgrupp som ägnar kvällarna åt att på olika sätt ta upp aktuella livsfrågor som fördjupar vår förståelse av tillvaron genom samtal, föreläsningar och med hjälp av bibeln. Varje månad har ett tema och en av kvällarna bjuder vi in en gäst som på olika sätt fördjupar vår förståelse av temat.

Tillsammans får vi möjlighet att lyssna, samtala och ställa frågor. För dem som vill börjar kvällen med en Kvällsmässa i kyrkan med start kl. 17.30. Därefter går vi över till församlingslokalen på Kammakargatan 30 kl.18.00 och fikar. 18.30 börjar själva träffen och det slutar 19.30 förutom de gånger vi har gäster inbjudna, då slutar det 20.00. Det är helt gratis att vara med och ingen föranmälan krävs.

Tider: 17.30 - Mässa i Adolf Fredriks kyrka 18.00 – Fika 18.30 – Start

Start:  Onsdag 7/2
Kontaktperson: Christoph Annehed, tel 08-4020479 christoph.annehed@svenskakyrkan.se

Tema under februari : ”Guds vägar – konsten att vandra den smala vägen’’
Vi samtalar om hur olika religiösa inriktningar berör oss i vårt samhälle idag. Vad har vi för ansvar som medborgare i ett demokratiskt samhälle och som kristna? Vilka sanningar kan vi göra anspråk på utan att trampa någon på tårna? Vad innebär allt detta för mig och min personliga tro?
Gästsamtal: 14/2 - Helene Egnell

Tema under mars :  "Så skapade människan AI, och Gud såg att det var gott?" 
Samtalskvällarna berör våra erfarenheter av, våra möjligheter och våra rädslor kring Artificiell Intelligens. Påverkar AI vår egen relation till Gud och vad gör det med oss när vi blir skapare av intelligens?
Gästsamtal: 13/3 - Susanne Wigorts Yngvesson

Tema under April:  ”Pilgrim i tiden - att leva i hållbarhetens tecken”
Samtalen riktar in sig på den yttre och inre resans samspel. Vi funderar kring vad ett hållbart liv innebär och hur det andliga kan hjälpa oss att leva i samklang med skapelsen, oss själva och Gud?  

Gästsamtal: 10/4 – Magnus Myrberg

Det är helt gratis att vara med och ingen föranmälan krävs.