Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ansvara för att församlingens grundläggande uppgift

Kyrkorådet är församlingens verkställande organ och utses av kyrkofullmäktige. Församlingsmedlem har ej rätt att närvara vid sammanträdena. Protokollen är däremot offentliga och finns tillgängliga på pastorsexpeditionen.

Kyrkorådet i Adolf Fredriks församling 2022-2025
Anders Jörle, ordförande

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ordinarie
Leif Jansson
Christine Mogård
Eli Rätväg
Christer Wälivaara

Ersättare
Bengt Lindroth

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie
Kee Frost-Kotti
Monica Tanner Krantz
Ersättare
Maria Skytén
Sylva Klarén
Monica Ljung Lindfors

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK

Ordinarie
Olov Lindquist

 

För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling

Ordinarie
Lilian Henriksson

Ersättare
Izabel Arnstedt

 

___________________________________________

Kyrkorådet 2014-2017
POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ordinarie
Krister Kotti
Monica Tanner Krantz
Ersättare
Henrik Torbjörnsson
Els-Mari Edholm Radhe

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Ordinarie
Gunhild Glingvall Priftakis
Leif Jansson (Vice ordförande i Kyrkorådet)
Ersättare
Ulla Löfven
Tobias Andersson

Fria liberaler i Svenska kyrkan - FiSK
Ordinarie
Olov Lindquist

Centerpartiet
Ersättare
Stephan Andrén

För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling
Ordinarie
Hans Lindberg (Ordförande i Kyrkorådet)
Camilla Skorup
Ersättare
Anders Sandström
Lilian Henriksson