Körer i församlingen

Adolf Fredriks församling bär en stark tradition av körverksamhet för alla med mycket glädje och hög kvalité.

INFORMATION OM BARN- OCH UNGDOMSKÖRVERKSAMHETEN  

Nu har vi kunnat göra en plan för att på ett så säkert sätt som möjligt öppna upp för körsång i verksamheten igen. Vi är glada för att kunna erbjuda det vi kommit fram till!

 Vi ber om er förståelse för att läget är som det är – vi är måna om att, för de sångare som fanns med i våras, ha regelbunden verksamhet i någon form. Detta är inte någon tillsvidare-lösning, utan anpassat efter läget som det är för tillfället.

 Det kommer inte ske intag av nya korister till hösten och gruppsammansättningen från förra året består. Samtliga körer blir alltså ett år äldre och inga provsjungningar sker. Hur det ser ut med provsjungningar efter denna termin återkommer vi om.