Foto: Anna Johanna Blom

Kyrkvärdar tar hand om besökarna

I varje gudstjänst möts du av dem - kyrkvärdarna. Den som är kyrkvärd har en central roll i mötet med gudstjänstbesökarna och ser till att alla känner sig välkomna. Att vara kyrkvärd är ett ideellt hedersuppdrag med en lång historia.

Det här gör en kyrkvärd

Kyrkvärdarna medverkar i det praktiska genomförandet av en gudstjänst. Innan gudstjänsten kan det innebära att hjälpa till att förbereda gudstjänsten och hälsa deltagarna välkomna. Under gudstjänsten deltar kyrkvärden aktivt genom till exempel att hälsa välkommen, läsa söndagens bibeltexter, samla in kollekten, tända ljus vid tacksägelsen (när de som döpts, vigts eller avlidit i församlingen uppmärksammas), leda förbönen och dela ut nattvarden tillsammans med prästen. Efter gudstjänsten deltar kyrkvärden i kyrkkaffet och kan då ta kontakt med nya gudstjänstdeltagare. Kyrkvärdarna räknar och redovisar kollekten tillsammans med de anställda.

Våra kyrkvärdar berättar 

Kyrkoherde Annika Millde förklarar att kyrkvärdarna har ett förtroendeuppdrag i att de föreslår vilka ändamål kollekten ska gå till. De samlar upp dagens kollekt, räknar den och ser sedan till att den går dit den ska. 
- Om man vill bli kyrkvärd behöver man kunna avsätta minst några söndagar per år men de flesta deltar ungefär en gång i månaden, och allra oftast jobbar man två kyrkvärdar tillsammans på varje gudstjänst. 

Jag ber några av våra kyrkvärdar, Els-Marie, Berndt, Hans, Kee, Kurt, Henrik och Leni berätta hur det är att arbeta som kyrkvärd i Adolf Fredriks församling. 
Hans har varit kyrkvärd sedan 1994 och det bästa med att vara kyrkvärd tycker han är kontakten han får med församlingsbor och att man genom det får reda på vad som händer i församlingen.
-Som kyrkvärd värnar jag om kyrkan, möter människor och visar hur det går till på en gudstjänst säger Hans.

Foto: Anna Johanna Blom

Henrik har varit kyrkvärd i många år.
  - Jag känner mig lite grann som församlingens representant. Lite som en bro mellan församlingen och kyrkan. Jag blev kyrkvärd för att jag blev tillfrågad av en annan kyrkvärd och jag kände att det var ett stort förtroende och då tackade jag ja. Det roligaste är att få känna att man får hjälpa till att få gudstjänsten att fungera, det känns stort att vara en del i det arbetslaget.

Ett hedersamt uppdrag fyllt med gemenskap

Kee tycker att det är ett hedersamt uppdrag att vara kyrkvärd. 
-Det är roligt att vara kyrkvärd för att jag får känna mig mer delaktig i församlingen. En stor del av att vara kyrkvärd är att vara just värd, man hjälper till så att människor hittar rätt i högmässan. Besökare kanske har praktiska frågor om hur det går till men det kan också vara så att man behöver annan rådgivning och då kan vi hänvisa till en präst eller diakon.

Kurt kom in i kyrkans verksamhet när han blev pensionär och han säger att det har gett honom mycket personligen med gemenskapen som finns och att få hjälpa till.  

Els-Mari har varit kyrkvärd i över 30 år.
-Det kändes väldigt hedervärt att få bli kyrkvärd. Det känns att man är en väldigt viktig del i gudstjänsten. Els-Marie tycker att det bästa med att vara kyrkvärd är att få närvara så mycket i kyrkan och självklart kontakten med församlingsbor.

Foto: Anna Johanna Blom

Berndt har bott i församlingen sedan han var barn och säger att i kyrkan känner han sig som hemma. Därför var det naturligt att han tackade ja till att bli kyrkvärd. Berndt tycker att gemenskapen som finns i kyrkvärdsgänget är väldigt fin och viktig. 
-Man blir som arbetskamrater som stöttar varandra och kan diskutera saker. 

Leni Björklund tycker att det känns väldigt meningsfullt att kunna hjälpa prästen på olika sätt så att det blir en bra gudstjänst. Det kan hända oväntade saker under en gudstjänst och en gång var hon med om att en präst fick plötsligt blodsockerfall och inte kunde dela ut nattvarden, då fick Leni själv tillsammans med sin kyrkvärdskollega ta över utdelandet. 
-Det roliga är att man blir så delaktig i gudstjänsten. Jag vill verkligen rekommendera uppdraget för det är väldigt fint att få vara kyrkvärd!

Se gärna filmen nedan där Kurt och Kee som berättar om hur det är att jobba som kyrkvärd!

Vill du bli kyrkvärd?

Kontakta kyrkoherde Annika Millde nedan